Søk | www.statped.no

Viser 2521 - 2530 av 2541 treff.

 • Matching

  28.06.2022 | Kapittel

  ...som i oppgave 1). Verb testes for seg, substantiv for seg. Sammenlikning av resultatene på oppgave 1 med oppgave 2 vil gi grunnlag for å antyde hvorvidt den afasirammedes problemer er knyttet mer spesifikt ...
 • Les opp det jeg skriver

  15.10.2021 | Kapittel

  Med Les opp det jeg skriver kan du få lest opp bokstaver og ord mens du skriver.  Valget Tegn leser opp bokstavnavnet. I den begynnende leseopplæringen kan dette være en nyttig, men samtidig er det en ...
 • Tegne Regne Prøven

  06.06.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...oppover. Prøven kan både brukes som en klasseprøve og for mindre grupper eller enkeltelever. Alle lærere med ansvar for matematikkundervisningen kan administrere prøven. Tegne Regne Prøven består av et elevhefte ...
 • Å være blind

  10.06.2016 | Artikkel

  ...blindhet og om det å ha litt restsyn. Forekomst I Norge fødes det hvert år mellom 100 og 200 barn med synshemning. 2 – 5 av disse er født blinde uten påviste tilleggsvansker. Noen blir også blinde senere ...
 • Rett til ekstra opplæring

  10.06.2016 | Artikkel

  ...spesialundervisning Opplæring etter § 2-14 og § 3-10 regnes ikke som spesialundervisning. Derfor kan en elev med nedsatt syn ha rett både til ekstra opplæring og til spesialundervisning. Spesielt for videregående ...
 • Syn og fysisk tilrettelegging i barnehagen

  16.06.2016 | Artikkel

  ...materiell bør ha faste plasser. Hold orden. Merking Bruk punktskrift, merkeknotter eller opphøyde figurer med varierende overflatestruktur. Merk garderobeplasser, dører, hyller og lekekasser taktilt eller visuelt ...
 • Hørsel – språk og kommunikasjon

  23.08.2016 | Bok/hefte

  ...representert sterke tradisjoner og meningsbrytninger. Medisinske og teknologiske nyvinninger kombinert med forskning på språk og kommunikasjon skaper i dag nye og utfordrende spenningsfelt. I hverdagen hjemme ...
 • «Inkludering lønner seg»

  02.12.2016 | Kapittel

  ...utvikling. Det bidrar til at hver og en kan ta i bruk sin kompetanse og sitt potensial i samhandling med andre. Å være en del av fellesskapet i barnehage, skole, utdanning, arbeid og fritid øker muligheten ...
 • Informasjonskapsler (cookies)

  04.05.2018 | Kapittel

  ...navn på informasjonskapslene, beskriver hvor lenge de blir lagret i nettleseren din og angir formålet med dem. 
 • Klar, ferdig, gå!

  08.06.2016 | Artikkel

  ...selv klarer å sparke ned tårnet mens han/hun husker. Prøv igjen, liggende på magen, og velt tårnet med hendene. Modeller fraser som: «Fort», «langsomt», «gå av». Stå på husken Eleven står på husken. Om ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!