Søk | www.statped.no

Viser 261 - 270 av 2540 treff.

 • Nevropedagogisk arbeid med elever behandlet for hjernesvulst

  30.03.2016 | Artikkel

 • Læring hos barn og unge med hørselshemming

  04.05.2016 | Bok/hefte

  ...for barn og unge med små og store hørselstap. Rapport fra Statped og NTNU Samfunnsforskning. Rapporten har tittelen "Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med hørselshemming" ...
 • Forskning om læring hos barn med utviklingshemning

  28.11.2016 | Artikkel

  NIFU har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gått gjennom over 300 artikler om læring hos barn med utviklingshemning. Kunnskapsoversikten inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget for satsingen «Vi Sprenger ...
 • Statpeds mål for samarbeid med UH-sektoren

  14.06.2016 | Artikkel

  ...de blir i stand til å integrere teoretisk kunnskap i praktisk klinisk arbeid Gjøre studenter kjent med logopediske og spesialpedagogiske arbeidsmetoder Forberede studenter til ulike yrkesroller for logopeder ...
 • Studenter med ADHD og Asperger syndrom

  12.09.2016 | Veileder

  ...innsikt, forståelse og kunnskap om tilrettelegging for den enkelte som tar høyere utdanning. Formålet med denne veilederen er å bidra til et større kunnskapsgrunnlag om studentene i målgruppa. Veilederen skal ...
 • Oppvekst med funksjonshemming – familie, livsløp og overganger

  15.09.2016 | Nettressurs

  ...barn med funksjonshemming fra barna var små til overgang til voksen alder. Åtte korte filmer med professor Jan Tøssebro sortert etter tema. Eksempler på funn gjort i prosjektet: Segregering øker med alder ...
 • Hørende barn med døve foreldre (KODA / CODA)

  05.09.2016 | Artikkel

  Adults) og som voksne CODA (Children Of Deaf Adults) Flerspråklige familier er vanlig verden over. Språk med flytende kommunikasjon i familien er en viktig del av identitetsutviklingen. Å bli eksponert for flere ...
 • Lese- og skriveopplæring for elever med hørselstap

  17.08.2016 | Bok/hefte

  Midlertidig utilgjengelig!  Statped kommer med ny bestillingsløsning for barnehager og skoler medio januar. (nettbutikk@statped.no) Å lære å lese og skrive er en omfattende prosess både for den som skal ...
 • Barnets stemme: Ressurser til arbeid med selvbestemmelse

  19.12.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...skjemaet er til bruk sammen med elever. SDLMI er en intervensjon til bruk i klasserommet for å gi elevene muligheten til å øve på disse delferdighetene. Materialet er oversatt til norsk av Veerle Garrels som ...
 • Lærlinger og lærekandidater med nedsatt hørsel

  18.05.2017 | Artikkel

  ...bedrift, som lærling eller lærekandidat. Å sikre tilretteleggin for lærlingen eller lærekandidaten med nedsatt hørsel er viktig, også på arbeidsplassen. Dette kan handle om: Tilrettelegge for god kommunikasjon ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!