Søk | www.statped.no

Viser 551 - 560 av 2540 treff.

 • NUMA: Newcastle University -  undervisningsmateriell for afasirammede

  10.06.2021 | Bok/hefte

  ...personer med afasi. Består av et veiledningshefte (pdf) og oppgaver (zippet mappe) Del 2: Setningsprosessering: Oppgaver som tar sikte på å bedre forståelse og produksjon av setninger hos personer med afasi ...
 • Tidlig språkutvikling og leseopplæring

  17.06.2016 | Artikkel

  ...kommunikasjon som gjør språk tilgjengelig for barnet.  Å lære å lese handler om mer enn å lære de 29 norske bokstavene, hvilke språklyder som knytter seg til dem og hvordan de skal trekkes sammen for å lage ...
 • Verb- og setningstesten (VOST)

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  VOST kartlegger afasirammedes vansker med å produsere og forstå verb og setninger. Afasi er språk- og kommunikasjonsvansker som rammer akutt etter en ervervet hjerneskade. Årsaken er vanligvis hjerneslag ...
 • – Stolt av å bidra i tegnspråkopplæring

  29.11.2022 | Artikkel

  ...døvblindhet. Mange hørselshemmede elever går i dag i hjemmeskolen, der de har rett til å få opplæringen på Norsk tegnspråk. Disse elevene får tilbud om seks deltidsopplæring av Statped. Jenny Karlsson – Vi har ansvar ...
 • Tegnspråket skaper trygghet

  08.06.2018 | Kapittel

  ...illustrasjoner, strektegninger og miming for å forklare enkle ting. Det var bare å sette i gang med å lære norsk tegnspråk. – Jentene har vært ivrige til å lære, de er glade og tryggere, sier Tone Irene Larsen ...
 • Lover og rettigheter i barnehage og skole

  02.09.2022 | Artikkel

  Minoritetsspråklige elever i grunnskole og videregående skole med annet morsmål enn norsk og samisk, og som ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge vanlig opplæring, har også særskilte rettigheter ...
 • Pyramide- og palmetesten, kartlegging av afasi

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...språkvansker etter hjerneslag. Personer som har afasi kan ha vansker med å snakke som før og med å forstå hva andre sier. De kan også ha problemer med å forstå og bruke andre former for kommunikasjon (som for eksempel ...
 • Flere språk gir fordeler

  17.09.2018 | Artikkel

  ...også for elever med særskilte behov. Det er vanlig å tenke at det er vanskelig for elever med særskilte behov å lære seg flere språk. Slik tenker man også for samiskspråklige barn med særskilte behov.
 • Ordforrådet

  16.06.2016 | Nettressurs

  ...systematisert, kan være med på å gi svaret. «Ordforrådet» er nyskapende på flere måter. For det første er en stor del av opplysningene om egenskaper ved ordene ikke tidligere kartlagt for norsk. For det andre er ...
 • Taleflytvanskar

  23.06.2016 | Artikkel

  ...kjenneteikna av hurtig og utydeleg tale. Både stamming og løpsk tale gir vanskar med flyt i talen. Dette kan gi utfordingar i kommunikasjon med andre. Nokre personar har og kjenslemessige opplevingar knytt til det ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!