Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 561 - 570 av 2539 treff.

 • Pyramide- og palmetesten, kartlegging av afasi

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...språkvansker etter hjerneslag. Personer som har afasi kan ha vansker med å snakke som før og med å forstå hva andre sier. De kan også ha problemer med å forstå og bruke andre former for kommunikasjon (som for eksempel ...
 • Ordforrådet

  16.06.2016 | Nettressurs

  ...systematisert, kan være med på å gi svaret. «Ordforrådet» er nyskapende på flere måter. For det første er en stor del av opplysningene om egenskaper ved ordene ikke tidligere kartlagt for norsk. For det andre er ...
 • Flere språk gir fordeler

  17.09.2018 | Artikkel

  ...også for elever med særskilte behov. Det er vanlig å tenke at det er vanskelig for elever med særskilte behov å lære seg flere språk. Slik tenker man også for samiskspråklige barn med særskilte behov.
 • Et godt samspill – guide om samspillsstrategier

  31.03.2020 | Bok/hefte

  Samspillsguide om hva som kjennetegner et godt samspill med personer som har alvorlig eller dyp utviklingshemning. Samspillsguiden inneholder tre deler: Et godt samspill: Avsnittet handler om hva som kjennetegner ...
 • Taleflytvanskar

  23.06.2016 | Artikkel

  ...kjenneteikna av hurtig og utydeleg tale. Både stamming og løpsk tale gir vanskar med flyt i talen. Dette kan gi utfordingar i kommunikasjon med andre. Nokre personar har og kjenslemessige opplevingar knytt til det ...
 • Utvikling av skriveferdigheter hos hørselshemmede førskolebarn

  27.07.2017 | Artikkel

  ...kritisk punkt som avgjør den videre utviklingen: Det er når og om barnet greier å koble bokstaver til norske språklyder.  Denne artikkelen er tilrettelagt fra "Veiene", Pritchard & Zahl 2013.  I barnehagen ...
 • Hva er stamming? Sett i relasjon til tidlig stammeforløp

  29.03.2016 | Artikkel

  ...spørsmålet, for vi vet jo så godt hva stamming er – eller gjør vi det? Spesielt foreldre til barn med stamming har behov for å få riktig og god informasjon. Artikkelen tar opp temaer som har betydning ...
 • Fremme tegnspråk i barnehage og grunnopplæring

  23.05.2019 | Artikkel

  ...forsterke norsk tegnspråk i barnehagen og grunnopplæringen. Norsk språkpolitikk skal sikre at alle skal ha rett til å tilegne seg norsk språk, utvikle og bruke sitt eget morsmål, inkludert norsk tegnspråk ...
 • Jobbe i Norge

  10.10.2016 | Nettressurs

  ...tegnspråklig læremiddel til undervisning og samtale med voksne døve innvandrere. Det er mye man må forholde seg til av lover, regler og normer i det norske arbeidslivet. Døve har de samme rettighetene og pliktene ...
 • Ord og utrykk

  24.06.2022 | Kapittel

  Last ned faste ordelag.pdf Last ned finn norske ord eller uttrykk.pdf Last ned homofone ord.pdf Last ned hva betyr disse uttrykkene?.pdf Last ned hva menes med disse uttrykkenen?.pdf Last ned hva hører ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!