Søk | www.statped.no

Viser 571 - 580 av 2540 treff.

 • Fire ungdommer om politikk

  31.08.2021 | Video

  - en tegnspråklig ressurs med norsk undertekst Før stortingsvalget i 2021 spurte vi fire ungdommer om hvordan de får informasjon om de ulike partiene. Hvilke saker som er viktige for dem, og hva de ville ...
 • Non-verbale lærevansker

  30.03.2016 | Bok/hefte

  Første norske bok om ikke-språklige lærevansker. Første del handler om forståelse og utredning, og andre del har fokus på tilrettelegging, tiltak og behandling. Boken er redigert av Anne-Grethe Urnes og ...
 • Lære ord og omgrep

  08.06.2018 | Kapittel

  ...mange av barna held på å lære seg norsk som sitt andre språk. I 2017 fekk kring 40 prosent av alle elevar på første trinn i bydelen vedtak om særskild norskopplæring. For å snu trenden driv bydelen no ...
 • Samspill, lek og kommunikasjon

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...kommunikasjon i form av taleteknologi saman med små barn frå dei er ni månader gamle. Heftet inneheld ein presentasjon av korleis ein legg til rette for bruk av taleteknologi med små barn, både om ein nyttar kom ...
 • Utrydningstruede fortellinger

  07.09.2016 | DVD/CD

  Tema er døve menneskers fortellinger på norsk tegnspråk. Noen av disse fortellingene handler om skoletid, og om livet på internat. Andre fortellinger handler om voksenliv og utfordringer knyttet til arbeid ...
 • Jobbe i Norge

  10.10.2016 | Nettressurs

  ...tegnspråklig læremiddel til undervisning og samtale med voksne døve innvandrere. Det er mye man må forholde seg til av lover, regler og normer i det norske arbeidslivet. Døve har de samme rettighetene og pliktene ...
 • Fremme tegnspråk i barnehage og grunnopplæring

  23.05.2019 | Artikkel

  ...forsterke norsk tegnspråk i barnehagen og grunnopplæringen. Norsk språkpolitikk skal sikre at alle skal ha rett til å tilegne seg norsk språk, utvikle og bruke sitt eget morsmål, inkludert norsk tegnspråk ...
 • Ord og utrykk

  24.06.2022 | Kapittel

  Last ned faste ordelag.pdf Last ned finn norske ord eller uttrykk.pdf Last ned homofone ord.pdf Last ned hva betyr disse uttrykkene?.pdf Last ned hva menes med disse uttrykkenen?.pdf Last ned hva hører ...
 • Hva er stamming? Sett i relasjon til tidlig stammeforløp

  29.03.2016 | Artikkel

  ...spørsmålet, for vi vet jo så godt hva stamming er – eller gjør vi det? Spesielt foreldre til barn med stamming har behov for å få riktig og god informasjon. Artikkelen tar opp temaer som har betydning ...
 • Flerspråklighet og tilrettelegging i grunnskolen

  02.09.2022 | Artikkel

  Minoritetsspråklige elever med spesialpedagogiske behov har nytte av sine flerspråklige ferdigheter i opplæringen. For minoritetsspråklige elever med lite erfaringer med opplæringsspråket er deltakelse ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!