Til hovedinnhold
Viser 341–350 av 664 treff.
 • Arbeidsprøven

  10.02.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...skrivevansker med Arbeidsprøven  Arbeidsprøven: Veiledning Arbeidsprøven: Elevens hefte  Arbeidsprøven: Noteringshefte  Arbeidsprøven: Analyse og tiltak  Nynorsk Kartlegging av barn og unges lese- og skrivevansker ...
 • Tallstart

  01.12.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...matematiske begrep barnet mestrer. Tallstart har 36 oppgaver som kartlegger følgende temaer: sortering, plassering, måling, antall, opptelling, tallsymboler, tallrekker, mønster og regning. Tidlig innsats ...
 • Øyets brytende medier

  21.05.2015

  ...eller lang avstand. Fordi linsen er elastisk, kan linsens krumning økes ved hjelp av en ringmuskel. Når ringmuskelen trekker seg sammen, blir linsen tykkere. Den får dermed en større brytende kraft. Dette ...
 • Super:bit og elever med synsnedsettelse

  12.02.2021 | Artikkel

  ...skolesekken, har de regionale vitensentrene utviklet prosjektet super:bit. Det er et opplegg for programmering i skolen, der man bruker micro:bit sammen med Bit:bot. Mer informasjon om prosjektet finner du ...
 • Tegnkort - Hva gjør Lotta og Milo?

  14.05.2020 | Bok/hefte

  ...presenteres som bilde, video, tegnillustrasjoner og skriftlige ord. Bildene vekkes til live på nettbrett/mobil med appen Arilyn (iOS eller Android). Videosnuttene med Lotta, Milo og Terra håper vi vil ...
 • Nokre avgrensingar

  08.06.2018 | Kapittel

  ...frå baderommet kjem opp på ein storskjerm. På oppmoding frå Nao peiker barna på vask og seier plasseringa til biletet, slik at Sigbjørn kan trykke på det. Nao rosar barna for innsatsen. Deretter ber Nao ...
 • Kartlegging og tiltak om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  18.06.2016 | Tjeneste

  ...med lite eller ingen tale Å øke eller opprettholde elevens muligheter for deltakelse Å overvåke endringer hos eleven Å måle og evaluere effekter av igangsatte tiltak ASK-kartlegging omfatter Vurdere kommunikasjonsform ...
 • Veileder i matematikk for elever med synssvekkelse 5.–7. trinn

  10.09.2018 | Veileder

  ...finnes en rask og enkel løsning. Tiltak og tilrettelegging må sees i sammenheng med elevens øvrige fungering og læringsmiljøet eleven er en del av. Kunnskap om elevens synsfunksjon og behov for hjelpemidler ...
 • Kjøp av læringsressurser og personvern

  22.06.2018 | Kapittel

  ...personopplysninger når du bestiller, eksempelvis  for-, mellom- og etternavn e-post faktura- og leveringsadresse Statped er pålagt å ta vare på visse personopplysninger i tråd med regnskapsloven. Visma har ...
 • Nedsatt hørsel og psykososial tilrettelegging

  06.05.2021 | Artikkel

  ...trygghet ved å skape forutsigbarhet og ha gode rutiner. Gi trygghet ved å gi tydelig informasjon om endringer eller hendelser i skolehverdagen. Baser kommunikasjon og læring på at elever og lærere bruker norsk ...