Til hovedinnhold
Viser 371–380 av 664 treff.
 • Samisk punktskrift

  27.11.2019 | Artikkel

  ...bokstavene Á og Ŋ fra det nordsamiske alfabetet. I dag er det mulig å lese samisk på Internett med pc, nettbrett og smarttelefon både ved bruk av talesyntese og ved å lese punktskrift på leselist. Skjermlesere ...
 • Gråtende hender

  26.10.2021 | Nettressurs

  ...individuelt. Her kan elevene benytte seg av de digitale verktøy som er tilgjengelig, enten det er PC, nettbrett eller mobil. Verktøy som for eksempel videoopptak, Book Creator eller Padlet egner seg godt for ...
 • Digitale logopedtimer

  02.04.2020 | Artikkel

  ...de har tilgang på hjemmefra. Enkle kjøreregler for videomøter Prøv ut løsningen på egen hånd først. Ring noen du kjenner og prøv ut funksjonene i møterommet. Sitt på et så skjermet sted som mulig, med god ...
 • Arduino - mikrokontroller

  19.08.2021 | Kapittel

  ...fremdeles er et av de mest brukte programmeringsspråkene. Det egner seg veldig godt til å programmere mikrokontrollere. Programmering av Arduino har en høyere terskel enn programmering av micro:bit. Tilrettelegging ...
 • Hva er lesing og skriving

  05.11.2020 | Kapittel

  ...med innkoding finnes det skrivestøtteprogram og dikteringsmuligheter. Skrivestøtte gir blant annet auditiv støtte og hjelp til rettskriving. Ved diktering snakker du inn det du vil skrive, så gjør tale ...
 • Tverrfaglig forskning gir ny kunnskap til stammefeltet

  25.11.2020 | Artikkel

  ...hørbare stammingen. Hvordan personen oppfatter seg selv, sin stamming og tillit til sin egen talehåndtering varierer veldig. Så langt har forskningen gitt begrenset oppmerksomhet til temaer som omhandler ...
 • Lærevansker etter slag eller støt mot hodet

  19.10.2016 | Artikkel

  ...forstått, og det påvirket i sin tur hvordan de forsto seg selv. Når det kom til faglig fungering, opplevde alle endringer fra før skaden. De fortalte at de strevde mer med å forstå og huske det de leste, de ...
 • Oversikt og forutsigbarhet

  19.03.2022 | Kapittel

  ...situasjoner slik at barnet/ungdommen med autisme får oversikt og forutsigbarhet.  Uavhengig av kognitiv fungering vil struktur, forutsigbarhet og oversikt være viktig for at barn og unge med autismespekterforstyrrelser ...
 • Tourettes syndrom og overganger

  03.11.2021 | Kapittel

  ...og kan fort bli kaotiske, støyende og uoversiktlige. Endringer som skjer kan være vanskelig å forholde seg til. Mange elever med TS opplever endringer som overraskelser, avlysninger, eller annerledes timeplanen ...
 • Video transcription Stephanie Herlich & Steve Landau

  18.04.2021 | Artikkel

  ...of the braille. And I'm going to push. (BELL RINGS) TABLET: Awesome. STEPHANIE: Tracking across the line, finding the end. I'm going to push again. (BELL RINGS) TABLET: Correct. STEPHANIE: I'm doing pretty ...