Til hovedinnhold
Viser 421–430 av 664 treff.
 • Fysisk tilrettelegging på skolen for elever med nedsatt hørsel

  15.10.2020 | Artikkel

  ...som går, støy fra leker) blending og motlys belysningsstyrke etterklangstid lys på tavle og lærer plassering i forhold til vinduer, lærer, resten av elevgruppen visuell støy (bevegelser eller gjenstander ...
 • Lek – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...jevnaldrende barn er opptatt av og liker å gjøre å komme i gang med, opprettholde og få med seg endringer i leken å få til god kommunikasjon og godt samspill med andre å få riktig mengde og riktig type ...
 • Explain Everything

  15.08.2017 | App

  ...verktøyapp hvor du kan forklare innhold ved hjelp av bilder, tekst, lyd og animasjon. Appen gjør nettbrettet interaktivt, og du kan ta skjermopptak i form av video og lyd mens du forklarer. Explain Everything ...
 • Number Pieces og Number Pieces Basic

  03.05.2016 | App

  -Zoom og skroll for å jobbe med større samlinger av brikker. Her kan du lese om pedagogisk bruk av nettbrett og matematikkapper Visualisere regnestykker innen de fire regneartene, tieroverganger. Sette sammen ...
 • Sjekkliste for å oppdage synsvansker

  14.06.2016 | Artikkel

  5–6 år (ut over punktene over) sitter unormalt nært inntil ting som skal studeres (bilder, leker, nettbrett osv) skjev hodestilling vansker med å tegne og kopiere bilder og gjenstander vansker med å klippe ...
 • An Umbrella Review of Aphasia Intervention descriPtion In Research: the AsPIRE project

  07.04.2022 | Artikkel

  Nyere oversiktsstudier konkluderer med at afasiintervensjon er effektiv. Replikering og implementering krever imidlertid detaljert rapportering av intervensjon og en spesifikasjon av deltakerprofiler ...
 • Veileder for universell utforming av digitale utgivelser

  13.12.2021 | Veileder

  ...springer ut fra en tanke om at bedre tilgjengelighet på digitale utgivelser er avhengig av at digitaliseringsprosesser skjer basert på felles standarder eller rammeverk. Veilederen er utarbeidet med utgangspunkt ...
 • Plakat - det norske enhåndsalfabetet

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...knottene 2-tusen Rettet mot unge og voksne: TegnStart/enhåndsalfabetet TegnStart/tohåndsalfabetet Bokstavering på norsk tegnspråk Aktuelle læringsverktøy: Minetegn Tegnbanken Norsk tegnordbok Statped ...
 • Praktisk informasjon

  21.02.2022 | Artikkel

  ...digital, digitaldeltagelse er gratis. Det kreves ingen påmelding ved digitaldeltagelse, kun en kort registrering når du klikker deg inn på webinarlenken.    Målgruppe: ledere i PP- tjenesten, utdanningssektor ...
 • Rolige samtaler og «brannslukking»

  04.05.2015 | Kapittel

  ...relevant. Vi har sett flere eksempler på at barn roer seg i en spontan «brannslukking» når det får forsikringer om at det vil få mulighet til å snakke mer om hendelsen senere. Velg gjerne et eget symbol for ...