Til hovedinnhold
Viser 441–450 av 729 treff.
 • Sende og svare på meldinger

  12.09.2019 | Kapittel

  ...bekrefte bokstaver eller trykke på knapper. Dobbelttrykk med to fingre for å starte eller stanse diktering. Siden du har fokus i tastaturet når du skriver, kan det være en fordel å ta med en finger litt ...
 • Å starte program du har på Oppgavelinjen

  21.04.2021 | Kapittel

  Win + tallet som tilsvarer appens plassering. Det vil si at dersom du ønsker å gå til Egde nettleser i eksempelet fra skjermbildet over, så holder du Win inne mens du trykker på tallet 9. Dersom programmet ...
 • Bruk av multimodale lesemedier, en studie av 11 elever som er sterkt svaksynte, på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn i Norge

  12.02.2019 | Artikkel

  ...lyd. Elevene velger det lesemediet de opplever gir funksjonalitet. Barnas beskrivelser og mestringsstrategier er et viktig bidrag ved anbefaling og tilrettelegging av den enkeltes leseutvikling. Utvikling ...
 • Øv på blikkretning

  06.03.2023 | Kapittel

  La eleven stå i en ring der de skal kaste en ball til hverandre. De skal ikke snakke med hverandre, men en regel er å se på den man kaster til. Første runde: Eleven som kaster oppnår øyekontakt med den ...
 • Skjermstørrelse

  16.03.2023 | Kapittel

  ...i løpet av en dag. Dette vil variere fra person til person. Skjermstørrelsen har betydning ved plassering på rullestol. Skal personen sitte ved bord og ha maskinen foran seg på bordet? Skal personen eller ...
 • Kryssing av vei

  09.08.2023 | Kapittel

  ...startes. Eleven går opp på fortauet samtidig som glideteknikk brukes for å sjekke at det ikke er noen hindringer.
 • ABC med punktskrift - et læreverk i lese- og skriveopplæringen

  09.10.2023 | Kapittel

  ...kan det være nyttig å bruke annet tilleggsmateriell.   Følgende kan bestilles fra Statped:  sorteringsbrett laminerte A4-ark med bokstaver i punktskrift og visuell skrift  taktile symboler og planer  legobrett ...
 • Tips til deg som skal ledsage

  12.06.2023 | Kapittel

  ...eleven alene uten et fast holdepunkt. Vis eleven en stol, en vegg eller annet som har en kjent plassering ...
 • Nytt miljø

  22.08.2023 | Kapittel

  ...kartlegges om barnet har behov for: tilrettelagt lydmiljø fysisk tilrettelegging og hjelpemidler fargemarkeringer i miljøet ute og inne gode lys- og blendingsforhold ...
 • Trinn 6 To til tre forskjellig ord

  30.05.2023 | Kapittel

  ...med en-sides alfabetoppsett, for eksempel et vanlig tastatur/digitalt tastatur. Starte opp med modellering av skriving og starte for eksempel med fokus på å skrive «en god setning».  Mange kan..