Til hovedinnhold
Viser 451–460 av 664 treff.
 • Verktøy for elever med skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...møte se filmen for å repetere informasjon ved behov Du kan bruke filmkamera på smarttelefon eller nettbrett for å lage film og bruke appen iMovie eller tilsvarende redigeringsprogram hvis du har behov for ...
 • Om overganger

  08.07.2020 | Kapittel

  Mats finner du på den svenske nettsiden papunet. Små overganger er også utfordrende Overganger kan være endringen fra å gå fra barnehage til barneskole og videre til ungdomsskole og senere videregående opplæring ...
 • Stress

  19.03.2022 | Kapittel

  Uavhengig av kognitiv fungering vil struktur, forutsigbarhet og oversikt være viktig for at elever med autismespekterforstyrrelse skal kunne delta i det sosiale og faglige fellesskapet. Dette innebærer ...
 • Padlet

  23.05.2019 | App

  ...en digital oppslagstavle hvor du kan samle ressurser, innspill og idéer. Ressursen egner seg til aktivering av forkunnskaper og idémyldring.  I Padlet kan du lage digitale oppslagstavler hvor elevene kan ...
 • Inkludering av samiske barn med særskilte behov

  31.10.2017 | Artikkel

  ...oppleve en sosial tilhørighet og trygghet i skolen.  Hindringer for inkludering Intensjonen om en inkluderende skole møter spesielt tre hindringer; holdninger, manglende kompetanse og dårlig gjennomtenkt ...
 • Autismespekterforstyrrelser

  13.10.2022 | Artikkel

  Begrensede interesser: Mange har særinteresser. Et begrenset atferdsrepertoar fører til at de misliker endringer i rutiner og omgivelser, og de har oftest bare ett alternativt handlingsmønster; «det er bare én ...
 • Språk- og stemmeinnstillinger

  04.09.2019 | Kapittel

  ...gjøre endringen for Åpne Settings Senter: Ins+6 Skriv dvalemodus i søkefeltet Gå til Dvalemodus under Diverse: Pil ned Velg innstillingen Slå på og lukke talesyntesen: Mellomrom Bekreft endringen: Enter ...
 • Tolkning

  28.08.2014

  Verktøyet er alt for lite presist til denne bruken, og det foreligger heller ikke tilstrekkelig normeringsgrunnlag til dette. En eventuell diagnostisering stiller i tillegg en rekke andre krav som denne kartleggingen ...
 • Meld inn elever

  14.06.2018 | Tjeneste

  ...låne skolelydbøker Send til Statped for behandling Når du sender innmeldingen, får du se en kvitteringsside. Vi sjekker innmeldingen før vi tildeler brukernavn og passord. Behandlingen skjer fortløpende ...
 • Rådgivning på systemnivå

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...variasjoner av døvblindhet / kombinerte sansetap påvirker kommunikasjon, informasjonstilegnelse og orientering/mobilitet er grunnleggende. I rådgivningen legges det vekt på at personen med kombinert syns- og ...