Til hovedinnhold
Viser 531–540 av 664 treff.
 • Stamming i et praksisrettet perspektiv

  12.09.2019 | Artikkel

  Artikkelforfatter: Astrid-Tine Bjørvik Ervervet stamming   Artikkelforfatter: Jenny Packer, Kirsten Howells Medisinering ved stamming  Artikkelforfatter: Kirsten Howells Artikklene er skrevet i 2019. Statped ...
 • Hvorfor kan ikke jeg få bruke hodet? Rapport om eksamen, obligatoriske prøver og vurdering for elever med behov for ASK

  26.02.2020 | Veileder

  ...klar, men for å imøtekomme rettighetene er det behov for flere juridiske, pedagogiske og metodiske endringer i skolesystemet. Det er også stort behov for mer informasjon om rettigheter og muligheter, for mer ...
 • Kva er Statped?

  24.05.2016 | Artikkel

  6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO (regjeringen.no). Dette inneber mellom anna at Statped framover skal ha eit særskilt ansvar for å støtte skuleeigarar ...
 • Universell utforming av barnehage og skoler

  01.10.2020 | Artikkel

  ...grupperom. Det inkluderer allmenn- og punktbelysning, lysavskjerming, akustikk, støydempende tiltak og markering av aktuelle inne- uteområder som. f.eks. trapper og andre kritiske punkter. Lyd- og lysforholdene ...
 • PAS-symbolsystemet

  17.02.2017 | Bok/hefte

  ...lyd, vises. Grunnlaget for uttalen er normalisert østnorsk. Konsonantene vises som kvadrater med markering for leppene på høyre side. Ulike symboler representerer tannrekke, tungens berøringspunkt inne i ...
 • Bruke alle sanser

  07.09.2022 | Kapittel

  ...fjernsansen som er tilgjengelig for et barn med blindhet. Å bruke hørsel til informasjonsinnhenting og orientering er en stor ressurs for barnet med blindhet. Tolkning av direkte hørselsinntrykk som brummelyden ...
 • Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn

  16.03.2021 | Bok/hefte

  ...tilrettelegging og kommunikasjon er viktig og nødvendig i å skape et inkluderende læringsmiljø. Tolkning og praktisering av Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver innen fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst ...
 • Psykososial utvikling hos førskolebarn med høreapparater

  06.06.2017 | Artikkel

  ...milde eller moderate hørselstap og brukte hovedsakelig norsk tale, noen med tegnstøtte. Psykososial fungering, emosjonsforståelse, sosiale ferdigheter og talespråklig ordforråd ble kartlagt. En gruppe på 180 ...
 • Multifunksjonshemmede og interesser

  21.08.2017 | Kapittel

  ...spesielle behov. Men er det strengt tatt behovene som er så spesielle? Basisbehov for ernæring, temperering og veksling mellom aktivitet og hvile er de samme for alle. Det samme er behovene for å bli sett ...
 • Utvikling av skriveferdigheter hos hørselshemmede førskolebarn

  27.07.2017 | Artikkel

  ...hørselshemmede barn syntes ikke bokstavering er for vanskelig for dem, noe som hørende voksne har lett for å tro. først i syv–åtteårsalderen oppdaget barna forbindelsen mellom tegn, bokstavering og det talte ordet ...