Til hovedinnhold
Viser 571–580 av 664 treff.
 • Måltid

  07.09.2022 | Kapittel

  ...voksne også Rene fingre kjenner lettere forskjell på ulik mat. Blyantgrep på skjea gir flere justeringsmuligheter slik at maten ikke renner av for lett.   Vanskelig å kjenne skjeas vinkel  La barnet kjenne ...
 • Hørselstap og lesing

  09.06.2016 | Artikkel

  ...norsk Eleven vil kanskje trenge mer repetisjon enn øvrige elever, rett og slett fordi lesing og lydering baseres på lytting og lyd. Les mer om bokstavinnlæring for hørselshemmede elever. Den videre leseopplæringen ...
 • En av flokken? Om inkludering og ungdom med sansetap – muligheter og begrensninger

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...opplæring. Nesten én av fem ungdommer i utvalget har opplevd endringer i organiseringen av skoletilbudet.  For flertallet av disse har endringene ført til en overgang fra en inkludert til en mer segregert ...
 • Guldal Lále

  21.11.2018 | App

  ...rekkefølge, slik at det stadig kommer nye ordpar. Guldal Lále består av fire typer oppgavesett: Ordsortering: Her skal du gjenkjenne ord og og koble det til riktig bilde. Det gir trening i å gjenkjenne ords ...
 • Pokémon Go - en inngang til læring

  07.04.2017 | Artikkel

  ...med elevenes iPader gjennom «delt internett», en funksjon du finner i innstillinger på mobil og nettbrett. iPadene med wifi hadde ikke GPS. For å få tilgang til GPS, kjørte de Google Maps i bakgrunnen, ...
 • Touch-metoden

  03.09.2018 | Kapittel

  ...kontrast tilpasset elever med svaksynthet. Det er viktig at f- og j-tastene har tydelig taktil markering, slik at utgangsstillingen blir lett å finne. Enkelte foretrekker at noen flere taster er merket ...
 • Skuvlačála

  04.09.2019 | App

  ...opp ordet når en trykker på mellomromstasten og hele setningen ved skilletegn (ikke kommategn). Fargemarkering av ord ved opplesning av hele teksten. Skuvlačála passer for alle, men spesielt for elever og ...
 • Utredning før diagnostisering og identifisering av døvblindhet

  17.06.2016 | Tjeneste

  ...videopresentasjonen er å vise personen i situasjoner der han/hun anvender sansene til utforskning og orientering, samspill og kommunikasjon. Opptak skjer etter samtykke og gjeldende regler.  
 • Overgang til barnehage

  07.07.2020 | Kapittel

  ...mulig måte bør informasjon gis så tidlig som mulig.  Ny barnehage trenger informasjon om: Barnets fungering: vansker styrker selvstendighet interesser  utført kartlegging Hvilke pedagogiske tiltak som har ...
 • Svake språkferdigheter hos småbarn gir mer erting og mobbing

  13.09.2021 | Artikkel

  ...oppmerksomheten mot barn med språkvansker og tiltak som kan hjelpe barn som opplever dette. – Forebygging og håndtering av erting og mobbing må begynne allerede i barnehagen, og man bør rette et særlig fokus mot barn ...