Søk | www.statped.no

Viser 2661 - 2670 av 2974 treff.

 • Minspeak® - undervisningsmateriell

  16.06.2016 | Seksjon

  ...undervisningsmateriell for personer som skal ta i bruk Minspeak®. Materiellet kan benyttes av lærere, foreldre og andre som har kontakt med personer som har en talemaskin med Minspeak®.
 • ADHD

  09.06.2021 | Fagområde

  Kunnskap om ADHD, og hvordan ADHD kan observeres, gir mulighet for å utvikle gode tiltak for det enkelte barn. Symptomene kan forstyrre omgivelsene, og gis ofte mye oppmerksomhet i skole og hjem. Udir ...
 • Aktivitet

  23.05.2018 | Kapittel

  Sørg for at barnet er fysisk aktiv om dagen, men ro ned aktiviteten i god tid før leggingen starter. Lek og kos som gjør barnet mer våkent, bør foregå om dagen.
 • Barnehage

  26.06.2016 | Tema

  ...lek og læring hos alle barn. I barnehagen kan barn som trenger hjelp og støtte, oppdages tidlig, og god tilrettelegging kan settes inn raskt. 
 • Medfødt rubellasyndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  ...som blant annet vaksinerer mot røde hunder (MMR-vaksinen). Dersom en gravid kvinne blir smittet med rubellaviruset kan også fosteret bli smittet. Dette er spesielt kritisk i første trimester av svangerskapet ...
 • Intrata, innføring i punktskriftnoter, del 2

  08.01.2016 | Bok/hefte

  Intrata del 2 er en videreføring av Intrata del 1, og gir videre innføring i punktskriftnoter. Del 2 gir opplæring i punktskriftnoter for forskjellige instrumentgrupper. Den visuelle utgaven kan du laste ...
 • Ulmme ja båhtusa

  27.03.2015 | Kapittel

  Statpeda nuppástuhttem le kvalitehttaådåstus man boados maŋenagi sjaddá ådå dievnastusprofijlla hiebaduvvam dajda dárbojda ma dárbahuvvi. Nuppástuhttema diehti galggap aj oadtjot dåbmarap sisŋeldis háldadusáv ...
 • Gellielaaketje learoetsagkesh

  02.01.2015 | Kapittel

  ...heaptojne lïerehtæmman jïh evtiedæmman sjidtieh. Eah leah dah diagnovsh, men uvtemes man tjarke funksjovnegiehpiedimmie lea, man gellielaaketje tsagkeseguvvie lea, jïh faatoes jallh nåake illedahkh sjïerepedagogeles ...
 • Lær blindeskrift punkt for punkt

  27.04.2015 | Bok/hefte

  ...ønsker å lære å skrive og lese punktskrift med øynene.  Om heftet Gunleik Bergrud har forfattet publikasjonen (2004), og den er beregnet for seende som ønsker å lære å skrive og lese punktskrift med øynene ...
 • Kombinere bilde med tekst

  23.06.2022 | Kapittel

  ...pdf Last ned les teksten og finn riktig bilde.pdf Last ned bilde og kort tekst 1.pdf Last ned bilde og kort tekst 2.pdf Last ned fyll ut.pdf Last ned hvilket ord er riktig.pdf Last ned les ordene høyt.pdf ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!