Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Du kan også søke etter: tidlig innsats i barnehage

Viser 2701 - 2710 av 2974 treff.

 • Fokus

  27.03.2015 | Kapittel

  ...gånnå le tjielgas dievnastusprofijlla le sajenis addnijda, vájku dal gåggu årru le organisasjåvnnå man kultuvrra le rabás, vuogas ja sebradahtte  vuorot jådediddje rållav ja buorre jådediddje juohkusav ...
 • BARGA GUS PP–DIEVNASTUSÁN?

  23.12.2014 | Kapittel

  Dat le «akta uksa man tjadá tjáŋa» Statpeda dievnastusájda. Åtså dievnastusájda muhtem åtsålvissjiemá baktu statped.no næhttabájken. Åhtsåmus dievnastusájda sáddiduvvá dan guovlluj manna åhttse suohkan ...
 • Ta telefonen og slå av/på avspilling

  12.09.2019 | Kapittel

  ...og avslutter en samtale.  Ta telefonen og slå av/på avspilling Fingerbevegelser Dobbelt-trykk med to fingre hvor som helst på skjermen. Samme kommando kan brukes for å starte og stoppe en lyd - eller videoavspiller ...
 • Matematikkompasset

  11.03.2016 | Bok/hefte

  Matematikkompasset gir muligheter for en bred forståelse av en vanskelig matematikksituasjon.  Redskapet kan brukes for å undersøke relasjoner mellom det å utvikle seg som person, lære matematikk og delta ...
 • Medbestemmelse, deltagelse og læring for mennesker med multifunksjonshemming

  02.11.2021 | Seksjon

  Søkelys på godt arbeid og gode løsninger. Trondheim, 12.-13.mai 2022 Dette er et konferanse som er aktuelt for ansatte i barnehage og skole, for PP-tjenester og habiliteringstjenester, for foreldre, og ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon i barnehagen

  04.05.2020 | Artikkel

  For barn som har behov for eller bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er opplæring i bruk av ASK sentralt. I Rammeplan for barnehagen står det at «Barnehagen skal fremme kommunikasjon og ...
 • Skriftspråkstimulering for barnehagebarn som skal lære punktskrift

  24.04.2019 | Artikkel

  ...strukturere innsatsen Statped gjør for barn som er i barnehage og som skal bruke punktskrift. at barn som skal lære punktskrift får en likeverdig skriftspråkstimulering med seende barn i barnehagen å heve kompetansen ...
 • Føtalt alkohol spekter forstyrrelse – Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD)

  10.06.2020 | Kapittel

  Spectrum Disorders (FASD) er en internasjonal samlebetegnelse på et bredt spekter av skader på fosteret som er forårsaket av at mor har brukt alkohol i svangerskapet. På norsk brukes betegnelsen føtal alkohol ...
 • Begynneropplæring i gitar for elever som er blinde eller sterkt svaksynte

  06.06.2016 | Bok/hefte

  Gitarheftet er skrevet for lærere som skal undervise i gitarspill i grunnskolen, og som har en blind eller sterkt svaksynt elev i klassen. Intensjonen med heftet er å gi praktiske og enkle råd om hvordan ...
 • Dynamisk undervisning

  23.08.2016 | Nettressurs

  «Dynamisk Undervisning» er en læringstilnærming og arbeidsform som vektlegger bruk av strukturert refleksiv samtale og samhandling i sammenheng med ordinær undervisning og spesialundervisning. «Dynamisk ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!