Søk | www.statped.no

Viser 2751 - 2760 av 2974 treff.

 • Statped addneperspektijvan

  27.03.2015 | Kapittel

  Åhpadibme galggá liehket sebradahtte. Sebradahttemprinsihppa mierkki åhpadibme le gájkajda, vájku man ålov máhtti ja gåsstå båhti. Sebradahttema prinsihpa ulmme le sihkarasstet jut nav ålos gå vejulasj ...
 • Sámi mánáid giellakárten

  28.01.2019 | Artikkel

  ...mearkkaša man muddui máhttá giela doaibmi sosiálalaš diliin Makkár giela hupme ruovttus unnivuođa rájes –  ovtta vai máŋga giela? Makkár oahpahusgiella lea skuvllas – sáhttá leat eará go ruovttus Man muttus ...
 • Cerebral synshemming (CVI)

  11.03.2021 | Tema

  Cerebral synshemming (CVI) er et begrep som brukes for å beskrive synshemming med årsak i skade i synsbanene og i hjernens sentre. Dette er den vanligste synshemmingen hos barn i den vestlige verden i ...
 • Programmering i barnehagen for barn med synsnedsettelse

  19.01.2021 | Video

  ...med Cubetto og viser hvordan tidlig mobilitetstrening og programmering henger tett sammen, ved å bruke eksempler fra barnehagen. Anny Volland, rådgiver, Statped og Mari Skjesol Johansen, rådgiver, Statped ...
 • E-læring – Vurdering av flerspråklige elevers språkutvikling

  06.12.2021 | Tema

  Flerspråklige elever er en sammensatt gruppe, med ulike erfaringer med opplæringsspråket i skolen. Noen av disse strever med læring og språk, og det vil være behov for en vurdering av ulike forutsetninger ...
 • Statpeds mål for samarbeid med UH-sektoren

  14.06.2016 | Artikkel

  ...spesialpedagogikk og pedagogikk samt profesjonsstudiet i psykologi Bidra til at studenter får øve på kliniske ferdigheter, slik at de blir i stand til å integrere teoretisk kunnskap i praktisk klinisk arbeid Gjøre ...
 • Linjefokus

  09.02.2021 | Kapittel

  Du kan velge å tone ned mesteparten av skjermen, slik at en, tre eller fem linjer med tekst vises. Linjefokus ...
 • Løpering, stor

  16.08.2016 | Konkret materiell

  Den store løperingen kan også benyttes under løp, men er bedre egnet når en ferdes i terrenget eller fjellet. Statped ...
 • Ordkort

  16.08.2016 | Konkret materiell

  Blanke, glatte kort. Kan merkes med ulike taktile tegn eller med punkt. En pakke inneholder 50 kort.
 • Lupe

  05.10.2021 | Kapittel

  Lupe er en egen app som på iPad. I lupen kan du endre forstørringsgrad, juster lysstyrke, kontrast og fargekombinasjoner. Du kan også fryse et bilde, slik at det lagres midlertidig. En fordel med å lagre ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!