Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Du kan også søke etter: tidlig innsats i barnehage

Viser 2891 - 2900 av 2974 treff.

 • Talesyntese Android

  11.11.2020 | Kapittel

  For å sette på tekstopplesing på Androidenheter går du til Innstillinger og velger Tilgjengelighet. Der finner du Installerte tjenester. Gå inn på Tekstopplesing. Slå den på og tekstopplesingsfunksjonen ...
 • Avslutte Windows

  02.09.2019 | Kapittel

  Det er to måter å avslutte Windows på: Trykk Win+d for å gå til skrivebordet, og deretter Alt+F4 for å avslutte Windows. Gjør ønsket valg i dialogboksen med pil ned/opp og trykk Enter. Trykk Win+x. Velg ...
 • Sierralágásj dievnastusá

  01.01.2015 | Kapittel

  Statped diedojt bieljedime mánáj dárboj birra ja makkir bagádallam-, kursa ja åhpadimfálaldagá gávnnuji. God start le kurssafálaldahka åvdåstiddjijda gej máná gasskal 0 - 3 jage esski li bieljedibmen ájtsaduvvam ...
 • På bølgelengde

  06.06.2016 | Nettressurs

  Et nettsted om tilrettelegging for hørselshemmede elever i skolen.  På bølgelengde gir på en enkel og oversiktlig måte informasjon og kunnskap om hørselshemming, hørselshemmede barn i grunnskolealder og ...
 • Statpeden barkoe

  30.12.2014 | Kapittel

  ...lïerehtimmiesuerkien sisnjelen. Boelhken 2013-2017 Statped gaskem jeatjah dïedtem åtna råajvarimmine ”Vi sprenger grenser” (Mijjieh raasth tsööpkebe) jïh ”Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte ...
 • Talesyntese Chromebook

  11.11.2020 | Kapittel

  For å sette på tekstopplesing på Chrombook går du til Innstillinger og velger Tilgjengelighet. I Tilgjengelighet finner du Tekstopplesing. Når du trykker på den legger den seg nederst på skjermen med symbolet ...
 • Skanning med JAWS

  02.09.2019 | Kapittel

  OCR Resultat, og teksten blir lest automatisk. Teksten kan markeres (Ctrl+a) og kopieres (Ctrl+c) til Word.
 • Tema: Bingo

  03.04.2020 | Kapittel

   Forslag til kompetansemål fra norsk tegnspråk: Etter 2. trinn: Vise forståelse for sammenhengen mellom håndformer og bokstaver Etter 4.trinn: avlese, forstå, sammenfatte og samtale om innholdet i tegnspråktekster ...
 • Svar på søknad

  13.06.2016 | Artikkel

  ...tidspunkt for oppstart. I svarbrev om avslag på søknad er det informasjon om rett for foreldre/foresatte til å klage på vedtak.  
 • Fagbøker

  03.09.2015

  Elevbok 1A Zeppelin Elevbok 1B  Cumulus: Innføring i samfunnsfag og naturfag for barnetrinnet   Tilbake til hovedsiden om bøker på bliss symbolspråk ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!