Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Du kan også søke etter: tidlig innsats i barnehage

Viser 61 - 70 av 2974 treff.

 • Riktige tiltak til rett tid for synsvansker kan bidra til å skape gode læringsbetingelser i skolen

  26.08.2022

 • Afasi og kommunikasjon

  14.04.2020 | Artikkel

  ...fører i større eller mindre grad til vanskar med å forstå det som blir sagt, og å kunne uttrykke seg munnleg og skriftleg. Dette fører ofte til at både du som har afasi og dei du snakkar med kan oppleve at ...
 • Hvor kan man få hjelp?

  10.12.2021

 • Punktskrift − bestill læremidler til elever som leser punktskrift

  06.10.2022 | Bok/hefte

  ...skoler kan bestille tilrettelagte lærebøker fra Statped. Grunnskoler og videregående skoler må ha brukernavn og passord for å logge inn og bestille læremidler i punktskrift fra Statped.  Nedtrekksliste bestille ...
 • Bli kjent med skjermen

  12.09.2019 | Kapittel

  I denne videoen viser vi hvordan du kan bli kjent med skjermen din ved hjelp av auditive tilbakemeldinger. Bli kjent med skjermen La fingeren gli over skjermen for å flytte markøren mellom elementene på ...
 • Petra vil bli dyrlege

  09.12.2016 | App

  Bildebok-app med norsk tegnspråk, tale og tekst. Petra er fire år. Hun har en mor som er dyrlege. Petra vil også bli dyrlege når hun blir stor.  Kevin Eide Edvardsen forteller historien på norsk tegnspråk ...
 • Kommunikasjon, samspel og deltaking

  06.04.2021 | Kapittel

  Språkmiljø  Barn med nedsett høyrsel er avhengige av at miljøet, og menneska rundt dei, har forståing for og tek omsyn til føresetnadene deira. Kommunikasjonen som går føre seg, skal vere tilgjengeleg for ...
 • Framandspråklege med afasi må testast på fleire språk

  29.03.2016 | Artikkel

  ...språk føre til betring av dei andre språka. Ved behandlingsstart er det likevel viktig å teste alle språka for å få eit korrekt bilete av språkvanskane. Artikkel om doktorgradsarbeidet til Monica Knoph ...
 • Bruksanvisning frikort

  28.06.2022 | Kapittel

  ...henta ideen til dette på eit veldig godt kurs om artikulasjon ved Ingebjørg Skaug. Eg har laga stadig nye seriar, skreddarsydd for enkelt-elevar eller slagramma (f eks dysartri), og bruka lokale namn og ...
 • Kva er best for barnet?

  06.04.2021 | Kapittel

  ...sitt beste og retten til å bli høyrd Barn veit ofte godt kva som er bra for dei, og kva dei vil – sjølv i svært ung alder. Barnehagar og skolar har ulike rutinar før skolestart. Som ein del av rutinane blir ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!