Søk | www.statped.no

Viser 961 - 970 av 2974 treff.

 • Lappbehandling

  18.11.2011

  En normal synsutvikling er avhengig av at begge øynene brukes like mye de første leveårene. Hvis barnet bruker ett øye mer enn det andre, medfører det at detaljsynet (visus) svekkes på det øyet som brukes ...
 • Om lærevansker

  02.07.2020 | Artikkel

  Lærevansker er ikke til hinder for god opplæring når den enkelte får tiltak som er tilpasset til seg og sin situasjon. Årsaken til at noen har vansker med å lære varierer.  Begrepet lærevansker kan deles ...
 • Verktøy for elever med skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...tilpasset tilrettelegging. Skal du hjelpe elever tilbake til skolen gir det best resultat å være kreativ og fleksibel i valg av verktøy. Verktøyene vi presenterer er valgt ut på bakgrunn av erfaringer Statped ...
 • Svake språkferdigheter hos småbarn gir mer erting og mobbing

  13.09.2021 | Artikkel

  ...og mobbing, men de er også oftere involvert i erting og mobbing av andre. Det viser resultater fra en ny undersøkelse. Barnehagebarn og barn i tidlig skolealder som har språkvansker eller forsinket språkutvikling ...
 • Dysleksi og regning

  15.06.2016 | Artikkel

  Regning er én av fem ferdigheter i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Mange elever med dysleksi strever med å lese og forstå tekstoppgaver i matematikk. De fem ferdighetene er grunnleggende forutsetninger ...
 • Langsiktig planlegging

  17.06.2016 | Artikkel

  ...erfaringsinnhenting sosial utvikling samspill Vi kommuniserer hele tiden. Derfor krever hørseltap vedvarende oppmerksomhet fra omgivelsene og at tiltak planlegges og iverksettes i god tid.  Stadfeste hørselstap tidlig ...
 • 13.15 Stemmekartlegging og behandling av personer med kjønnsinkongruens og stemmedysfori. Hva kan vi som logopeder gjøre for å hjelpe?

  12.08.2021

 • «Vi vil sammen!» – Om å ha ambisjoner på vegne av barn som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon

  29.03.2022

 • Microsoft Excel

  04.09.2019 | Kapittel

  ...markøren hoppe til cellen under når du trykker Enter. Bruker du skjermleser og Excel som kalkulator, er det best om markøren blir stående i cellen du jobber i når du trykker Enter etter en regneoperasjon ...
 • GPS

  02.01.2014

  ...av GPS i tillegg til hjelpemidler som mobilitetsstokk, førerhund eller kikkert. Global Positioning System (GPS) kan guide deg til et bestemt sted eller gi informasjon om hvor du er til enhver tid. Den kan ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!