Til hovedinnhold
Viser 111–120 av 2968 treff.
 • Internett med JAWS

  14.12.2015 | Bok/hefte

  Hefte handlar om å bruke skjermlesaren JAWS og Internett.  Heftet eignar seg for lærarar som skal undervise blinde i bruk av JAWS og Internett. Synshemma brukarar som kan ein del om Internett frå før, ...
 • Engasjerende leser

  27.04.2020 | Video

  ...opplest og tilpasset tekst med verktøyet Engasjerende leser. Dette kan være nyttig for elever med leseutfordringer som dysleksi.  Engasjerende leser er et læreverktøy fra Microsoft som du finner i Office ...
 • Det gode måltidet

  23.05.2017 | Kapittel

  ...hvilke råd som fungerer for deres barn. Uavhengig av vanske er tid, ro og god stemning alltid viktig. Det gode måltidet kan være en fin arena for samvær, fellesskap, mestring og utvikling.
 • Støttemateriell for god praksis

  06.06.2016 | Bok/hefte

  Hvordan hjelpe nærpersoner til god samhandling og kommunikasjon med mennesker med store funksjonsnedsettelser? Heftet 'Støttemateriell for god praksis' viser blant annet hvordan kommunikasjonshefter og ...
 • God og tilgjengelig litteratur

  10.10.2022

 • Hvordan gjør vi det i hverdagen?

  07.09.2022 | Kapittel

  Tenk på hvordan du selv utfører en aktivitet. Hvordan holder du skjea når du fyller den med suppe og fører den til munnen uten at suppen renner av? Har barnet erfaringer med dette eller noe lignende? Hvis ...
 • Vi sprenger grenser (Mijjieh raasth tsööpkebe)

  30.12.2014 | Kapittel

  Programme ”Vi sprenger grenser” (Mijjieh raasth tsööpkebe) edtja viehkiehtidh veanhtadimmide, voerkesvoetem jïh maahtoem lissiehtidh lïerehtimmien jïh evtiedimmien bïjre maanaj jïh learohki luvnie stoerre ...
 • Bruke emojier

  08.06.2022

 • Nasjonalt brukerråd

  17.08.2016 | Seksjon

  Rådet velger leder og nestleder som forbereder og leder møtene. Statped er sekretariat, tett knyttet til Statpeds direktør. 
 • Brukerundersøkelsen 2016

  09.03.2017 | Publikasjon

  ...i de tre årene Statpeds brukerundersøkelse er gjennomført. Statpeds brukerundersøkelse 2016 (PDF) Som i 2014 og 2015 var undersøkelsen rettet til Statpeds individuelle brukere, og samarbeidspartnere: alle ...