Til hovedinnhold
Viser 1211–1220 av 3085 treff.
 • Kombinasjonen av flerspråklighet og spesialpedagogiske behov

  04.08.2023 | Kapittel

  ...tyder på at det å måtte forholde seg til eller lære flere språk ikke forsinker utvikling eller gjør det vanskeligere å lære, heller ikke hvis det eksempelvis foreligger en utviklingshemning,språkforstyrrelser ...
 • Datautstyr med tale

  02.09.2019 | Kapittel

  ...er skjermleserprogrammet som bestemmer hva talen skal si. Enkelte forstørringsprogram tilbyr også tale, men da gjerne begrenset til opplesing av teksten i et dokument eller liknende. Når du bruker tale ...
 • Visuell støtte

  14.09.2020 | Kapittel

  ...instruksjoner kommer helt naturlig i spillverdenen. Denne multimodaliteten kommer flere elever til gode. Blant annet gir spill god visuell støtte gjennom bilder og symboler. For mange vil visuell støtte være helt avgjørende ...
 • Nattland oppveksttun, Merkurvegen 30, 5098 Bergen

  27.06.2017 | Artikkel

  ...du er usikker på vegen dit du skal. Les meir om deltidsopplæringa her. Vegforklaring Det er svært få parkeringsplassar ved Nattland oppveksttun. Vi oppmodar difor til å reise kollektivt. Her ligg Nattland ...
 • Selvstendighet det første året

  09.09.2022 | Kapittel

  ...gang mange følelser og reaksjoner, ikke minst spørsmål om fremtiden. Hvordan vil livet bli? Hva vil mitt barn få til? Hva vil være vanskelig? Siden barn utvikler seg forskjellig og har ulike utgangspunkt ...
 • Musikk, dans og drama

  21.09.2023 | Kapittel

  Denne typen aktivitet kan barnet delta i og mestre, uavhengig av språklig kompetanse.  Vi kan lage lyd på mye av det vi har rundt oss, det behøver ikke være musikkinstrumenter og det trenger ikke foregå i ...
 • Synsnedsettelser og overganger

  05.10.2023 | Artikkel

  ...synsnedsettelser er ekstra sårbare ved overganger. Det er derfor viktig å forberede skolestart og skolebytter i god tid. Start allerede høsten før, og gjerne enda tidligere. Å være tidlig ute med å planlegge overgangen ...
 • Skrive på tastatur

  12.09.2019 | Kapittel

  I denne videoen viser vi hvordan du kan skrive på et skjermtastatur når VoiceOver er på. Skrive på et tastatur Når du bruker VoiceOver fungerer tastaturet på en annen måte enn når VoiceOver ikke er aktivt ...
 • Fase 1. Ordinær og tilpasset opplæring

  04.08.2023 | Kapittel

  Det må undersøkes så tidlig som mulig. Vi kan ikke bare se på eleven, men må undersøke opplæringen eleven har vært en del av. Hvordan har undervisningen vært lagt til rette for at eleven skal utvikle seg ...
 • Bakgrunn

  05.10.2021 | Kapittel

  ...vil man få ved et ensfarget bilde. De fleste bakgrunnene (bildene) er ikke ensfarget og vil derfor ofte gi dårligere kontraster. Dette stilles under Innstillinger > Bakgrunn: Ved å gå inn på Velg en ny ...