Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 121 - 130 av 2964 treff.

 • Bruke emojier

  08.06.2022

 • Bruke emojier

  08.06.2022

 • Bruke emojier

  08.06.2022

 • Nokre avgrensingar

  08.06.2018 | Kapittel

  Så vil Nao at barna skal repetere ord: – No skal vi spele eit spel. Eg vil at du tenker på baderom og dei orda vi har lært. Eg kjem til å be deg om å peike på det biletet som viser det ordet eg seier.
 • Hvordan sikres barn med sansetap en god tilrettelegging og inkludering i det pedagogiske fellesskapet?

  30.09.2021

 • Afasi og kommunikasjon

  14.04.2020 | Artikkel

  ...fører i større eller mindre grad til vanskar med å forstå det som blir sagt, og å kunne uttrykke seg munnleg og skriftleg. Dette fører ofte til at både du som har afasi og dei du snakkar med kan oppleve at ...
 • Vi sprenger grenser (Mijjieh raasth tsööpkebe)

  30.12.2014 | Kapittel

  Programme ”Vi sprenger grenser” (Mijjieh raasth tsööpkebe) edtja viehkiehtidh veanhtadimmide, voerkesvoetem jïh maahtoem lissiehtidh lïerehtimmien jïh evtiedimmien bïjre maanaj jïh learohki luvnie stoerre ...
 • Hvordan gjør vi det i hverdagen?

  07.09.2022 | Kapittel

  Tenk på hvordan du selv utfører en aktivitet. Hvordan holder du skjea når du fyller den med suppe og fører den til munnen uten at suppen renner av? Har barnet erfaringer med dette eller noe lignende? Hvis ...
 • Bruke stavekontroll

  04.09.2019 | Kapittel

  Word setter en rød eller en blå strek under feilstavede ord eller grammatiske feil. Hvis markøren er plassert i et ord Word oppfatter som feilstavet, vil hurtigmenyen (høyreklikk med mus eller trykk Win2) ...
 • Faglige brukerråd

  17.08.2016 | Seksjon

  Fagutvikling i Statped skjer i samarbeid med brukerorganisasjonene. Fire faglige brukerråd møtes minimum fire ganger i året.  Hørsel, tegnspråk og kombinerte sansetap Syn Sammensatte lærevansker ASK, ervervet ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!