Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1631 - 1640 av 2964 treff.

 • Å skrive

  03.09.2018 | Kapittel

  I dette kapitlet tar vi for oss ferdighetsmålene i temaet Tastatur- og tekstbehandling i Veileder for opplæring i punktskrift m.m.: https://www.statped.no/laringsressurser/syn/veileder-om-opplaring-i- ...
 • Gjenkjenning og identifisering av følelser

  04.05.2015 | Kapittel

  Å vite hva du føler og omtrent hvor sterk følelsen er, er et viktig grunnlag for god følelseshåndtering. Dersom det er riktig at følelser alltid er sanne for den som har dem, så er dette kanskje det aller ...
 • Tiltak i skole

  10.02.2020 | Kapittel

  Planlegge skolestart etter en skade Tett oppfølging kreves som regel Begynne forsiktig på skolen, men må vurderes opp mot type skade/sykdom, og funksjon. Evaluere og vurdere tiltak jevnlig i samråd med ...
 • Koordinatorer og vektorer

  01.09.2021 | Kapittel

  ⠠⠟⠦⠁⠂ ⠃⠴  P1(x, y)   =P1(4, 7,5)  P\1(x, y)     =P\1(4, 7,5)  ⠠⠏⠡⠼⠁⠦⠭⠂ ⠽⠴   ⠶⠠⠏⠡⠼⠁⠦⠼⠙⠂ ⠼⠛⠂⠑⠴  →𝑣→v   v->  ⠧⠒⠐  →𝑒𝑥→ex   e\x->    ⠑⠡⠭⠒⠐  −→𝐴𝐵   AB->   ⠠⠠⠁⠃⠒⠐  −→−𝑃1𝑃2   P\1P\2->   ⠠⠏⠡⠼⠁⠠⠏⠡⠼⠃⠒⠐  Står et ...
 • Å starte program du har på Oppgavelinjen

  21.04.2021 | Kapittel

  Win + tallet som tilsvarer appens plassering. Det vil si at dersom du ønsker å gå til Egde nettleser i eksempelet fra skjermbildet over, så holder du Win inne mens du trykker på tallet 9. Dersom programmet ...
 • Elektroniske lærebøker – et reelt alternativ for elever med synshemming?

  20.10.2016 | Artikkel

  ...lærebøker i de fire testede produktene BrettBoka, Smartbok, Unibok og d-bok er ikke er et reelt tilbud til elever som er blinde. Tilbudet av elektroniske lærebøker er økende og består av ulike løsninger, både ...
 • Språkkista temahefter – nye språk 1

  10.02.2017 | Bok/hefte

  Språkkista rommer både trykt og digitalt materiell for inspirasjon til det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen. I Språkkista er det en ord - og billedbank med 300 ord fordelt på ti temaer.  De ti ...
 • Investt – film om utvidet praksis i videregående skole

  09.11.2015 | Video

  Filmen Investt handler om dropout-problematikk og prosjekterfaringer knyttet til et EU-prosjekt der Statped har vært involvert.  Filmen tar utgangspunkt i elever på Gand videregående skole i Sandnes der ...
 • Oppdage hørselstap

  19.10.2016 | Artikkel

  slik at tiltak kan bli igangsatt. Dette gjøres på sykehus for nyfødte og følges opp av helsestasjoner i ettertid. I dag tilbys rutinemessig hørselsscreening av nyfødte barn. I en hørselsscreening sjekker ...
 • Eksempler på oppskrifter i video

  23.10.2019 | Kapittel

  Det er ikke alltid like lett å lese seg til noe en skal gjøre, eller forklare noe skriftlig som er enklere å vise. Et eksempel på dette, som også barn og unge kjenner godt til, er «tutorials» på Youtube.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!