Til hovedinnhold
Viser 1781–1790 av 3091 treff.
 • Å spise kan være vanskelig

  23.05.2017 | Kapittel

  Det kan være vanskelig å spise når en ikke ser. Barnet får ikke visuell informasjon om maten. Det ser heller ikke hvordan andre spiser, og får dermed mindre mulighet til å lære ved å etterligne andre. Barnet ...
 • Numbers

  03.05.2016 | App

  ...regneark som kan brukes i mange fag, forskjellige aldersgrupper og kan tilrettelegges for ulike behov. Appen Numbers er et regneark til å organisere og presentere data. Numbers har en enkel og nøytral ...
 • Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD)

  02.09.2022 | Kapittel

  ...eksempelvis spesifikke språkvansker, primære språkvansker eller utviklingsmessige språkforstyrrelser. Her har vi brukt utviklingsmessige språkforstyrrelser, som nå er den nye betegnelsen. I videoen blir det brukt ...
 • Hvorfor omvendt undervisning?

  17.08.2022 | Kapittel

  ...både for elever som har spesialpedagogiske behov og for de andre elevene i klasserommet.  Elevene kan bli mer engasjerte, motiverte og lære mer.  Jente med hodetelefoner som jobber på skolen Møt elevenes behov ...
 • Samiske spesialpedagogiske tjenester

  18.06.2016 | Tjeneste

  ...systemtjeneser til samiske barn, unge og voksne.  Hvilke tjenester tilbyr Statped  Individ- og systemtjenester for samiskspråklige barn, unge og voksne.  Utvikling og veiledning i bruken av læringsressurser ...
 • Kilder

  07.06.2023 | Kapittel

  ...tanker og erfaringer og kommet med gode innspill til hva denne ressursen bør inneholde. Vi vil rette en stor takk til alle som har delt sin kunnskap med oss, og til barnehager, helsestasjon og idrettslag ...
 • Visuelle og romlige funksjoner

  10.02.2020 | Kapittel

  Tips til hva dere kan gjøre Barnets evne til å organisere visuell informasjon kan være endret. Barnets evne til å sette sammen deler til en helhet kan ha blitt endret. Barnets evne til å manipulere gjenstander ...
 • Læring hos barn og unge med synshemming

  27.05.2016 | Nettressurs

  ...trenge mer tid enn sine klassevenner på ulike områder. Nok tid er kritisk, ikke minst for elever som både bruker visuell skrift og punktskrift. Videre er det en utfordring å kunne legge til rette for at ...
 • Oppfølging og tilrettelegging

  21.09.2023 | Kapittel

  ...personlige forhold. tilgangen til råd, støtte, oppfølging og koordinering praktisk og emosjonell støtte tilgang til informasjon fra omgivelsene tilpasning av det offentlige rom tilgang til tolk, ledsager og transporttjeneste ...
 • Kunnskapsoversikt Tegnspråkopplæring i barnehage

  16.02.2021 | Bok/hefte

  I 2020 publiserte Statped en kunnskapsoversikt om tegnspråkopplæring i barnehagen. Den viser at det foreligger lite forskningsbasert kunnskap som omhandler tegnspråkopplæring i barnehager. Dermed avdekkes ...