Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1971 - 1980 av 2964 treff.

 • Synstap, selvstimulering og stereotypier

  06.09.2017 | Veileder

  ...kan ha mange årsaker. Som regel er det en glidende overgang mellom dem, og vi har sjelden behov for å skille mellom disse. Selvstimulerende og stereotyp atferd kan bli et problem for barnet. Det er viktig ...
 • Årsaksforklaringer

  01.03.2018 | Kapittel

  ...akustiske og auditive inntrykk i sentralnervesystemet. Dette innebærer vansker med å bearbeide det man hører og sortere relevant fra ikke-relevant informasjon, spesielt under vanskelige lytteforhold, for ...
 • Hva er autisme?

  19.03.2022 | Kapittel

  ...fra person til person. Dette er det såkalte autisme-spekteret. Symptomene varierer med alder, funksjonsnivå og i ulike situasjoner. Vanskenes alvorlighetsgrad og karakter påvirker hvordan en person med ...
 • Nedsatt syn

  02.12.2020 | Kapittel

  For elever med nedsatt syn vil en papirbok ofte være utilgjengelig. De er avhengige av å få teksten lest opp eller kanskje også benytte punktskrift. Skolebøker er ofte litt uoversiktlige. De har rammer ...
 • Spis sammen med barnet

  23.05.2017 | Kapittel

  Det sosiale fellesskapet er en viktig del av måltidet. Etter hvert som barnet vokser til, er det naturlig at det spiser sammen med resten av familien. Vær en god rollemodell for barnet. Fortell hva du ...
 • DAISY-lydbøker

  07.06.2016 | Artikkel

  En DAISY-lydbok er en digitalt innspilt lydbok. DAISY-formatet er spesielt egnet for lærebøker fordi det er effektivt å navigere i. En DAISY-lydbok er lest inn av en person eller ved hjelp av kunstig tale ...
 • Photo Mapo

  26.06.2018 | App

  ...appen Photo Mapo kan du knytte bilde og tekst til et valgfritt sted på et kart. Med appen Photo Mapo kan du ta vare på feriebildene dine og knytte dem til et kart fra stedet de ble tatt på, skrive på tekst ...
 • Når barnet stammer – Hva kan logopeden gjøre?

  24.08.2017 | Video

  En informasjonsfilm om førskolebarn med stamming. Hva kan logopeden gjøre? Logopeden har kompetanse på stamming og vet hvilke tiltak som bør iverksettes for barn med stamming. Det er logopeden som er ansvarlig ...
 • Alt om meg

  08.06.2016 | Artikkel

  Mål: Øke antall ord eleven kan bruke meningsfylt. Fokusord Elevens navn Favorittmat Farger Tall Dyr Favorittbok Favorittuttrykk Huskelapp (PDF) Materiell Bok: Alt om meg (PDF) Kartong for å lage postkort ...
 • Auditiv nevropati

  23.02.2016 | Bok/hefte

  Auditiv nevropati (AN), også kalt Auditory Neuropathy Spectrum Disorder (ANSD), er en hørselsvanske som kjennetegnes ved at man tilsynelatende reagerer normalt på lyd. De som har denne vansken kan som regel ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!