Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2541 - 2550 av 2964 treff.

 • Struktur og organisering

  25.01.2018 | Kapittel

  ...forkant av undervisningen i klassen Hvor mange timer per dag Hvor lange jobbeøkter. Bruk gjerne klokke Identifiser gode pauser som lader opp igjen batteriene for eleven Organisering av undervisningsmateriell ...
 • Større tekst

  15.10.2021 | Kapittel

  ...tekststørrelsen Åpne appen Notater og skrive en kort tekst, dersom den er tom. Åpne appen Innstillinger (tannhjulet) Gå inn på valget Tilgjengelighet i menyen til venstre Velg Skjerm og tekststørrelse, og ...
 • Individbaserte tjenester

  11.11.2021 | Tjeneste

  Individbaserte tjenester tar utgangspunkt i en navngitt person. Pedagogisk-psykologisk tjeneste søker på vegne av kommuner/fylkeskommuner. Søknadsskjemaer Søknadsskjemaer om individbaserte tjenester Slik ...
 • Dotkeme- jïh evtiedimmiebarkoe (DjE)

  30.12.2014 | Kapittel

  ...jïh dam sijjiem gusnie barkoe dorjesåvva. Statped öörneldihkie barka juktie orre daajroem evtiedidh man våarome lea akte dotkeme mij lea lïhke ektiedamme barkose. Akte DjE-strategije dorjesåvva daan barkose ...
 • Praktisk informasjon

  01.04.2022 | Artikkel

  Landsdelssamlinga er en felles møteplass for ansatte i PP-tjenesten, Statped, universiteter og høgskoler, fylkesmennene, skoleeiere og barnehageeiere i Nord-Norge. Andre interesserte er også velkommen til å delta.
 • Tjenester innen syn

  21.06.2016 | Seksjon

  Statped tilbyr utredning, rådgivning, veiledning og kurs. Vi har også et strakstilbud ved nyoppdagede, alvorlige synsvansker.
 • Fortell meg

  08.06.2016 | Artikkel

  Tidtaker Oppgaver Snu et ”Fortell meg- kort”. La eleven bruke sin talemaskin for å fortelle om situasjonen beskrevet på kortet. Sørg for at eleven bruker hele setninger. La eleven skrive svarene inn i et Word ...
 • Keynote Diane Wormsley

  08.09.2020 | Artikkel

  Diane P. Wormsley, Ph. D. has worked with all ages of children and adults with visual impairment including children with additional multiple disabilities.  Her work has spanned 40 years in several countries ...
 • Assessment of Dyslexia – Why, When, and with What?

  03.02.2022 | Artikkel

  ...av og skyldes. Dette kan være en av grunnene til at ansatte i pedagogisk -psykologisk tjeneste ikke legger de samme diagnostiske kriteriene og testverktøyene til grunn i en dysleksiutredning. Formålet med ...
 • Kort om den internasjonale kvinnedagen 8. mars

  04.03.2021 | Nettressurs

  ...som utdyper temaene. Der følger en kort oppsummering i stikkordsform av innholdet i videoene, og det er relevante spørsmål for elevene til alle videoene. Det vises også til aktuelle kompetansemål i både ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!