Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 251 - 260 av 2964 treff.

 • Snarvei Microsoft 365 med skjermleser

  16.09.2020 | Veileder

  De vanligste appene i Microsoft 365 fungerer fint med skjermleser. Imidlertid er det noen forhold du bør være oppmerksom på. Vi gjennomgår disse i denne veilederen.
 • I barnehagen

  13.06.2022 | Kapittel

  Mangfald blir ofte sett på som noko positivt, og som ein verdi som skal gi utviklingsrom for alle barna. Å inkludera inneber endring, og dette er ansvaret til alle. Ved å gå gjennom hindringar for at eit barn ...
 • Tilrettelegge eksamen ved løpsk tale

  23.06.2016 | Artikkel

  ...utfordrande for dei som har løpsk tale.  Tidspress og prestasjonskrav kan påverke taleflyten negativt. Eksamen er difor utfordrande for mange med løpsk tale. For andre med løpsk tale kan ein eksamenssituasjon ...
 • Overgang mellom grunnskule og vidaregåande utdanning

  23.06.2016 | Artikkel

  For ein ungdom med taleflytvanskar kan overgangen til vidaregåande skule vere utfordrande. Dei får nye medelevar og må i større grad stå på eigne bein. Kontaktlærar, rådgjevar, føresette eller andre kan ...
 • Slik jobbar Statped med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  ...systembaserte tenester. Vi har høg kompetanse og mange års erfaring med forsking, fagutvikling og direkte logopedarbeid. Individbaserte tenester Ei individbasert teneste er retta mot ein person og hjelpeapparatet ...
 • Prinsipper for god undervisning i matematikk

  01.03.2022

 • Løpsk tale i barnehagealder

  23.06.2016 | Artikkel

  Ein logoped greier ut og følger opp løpsk tale. Oppfølginga inneber å rettleie tilsette i barnehage og skule.  Logopeden arbeidar med eleven for auka medvit kring tale og kommunikasjon. Foreldre, barnehagepersonell ...
 • Ordforrådet – to artikler om en leksikalsk database

  01.02.2017 | Artikkel

  ...hvilke er vanskelige? Hvorfor er noen ord vanskeligere å hente fram fra hjernen enn andre? Les mer om «Ordforrådet» – en database med over 1600 norske ord.  Forskning og utvikling   Marianne Lind ...
 • Hvordan komme i gang med en samtaletime?

  04.05.2015 | Kapittel

  ...kan følelser være vanskelige å ha og vi kan komme til å gjøre ting vi egentlig ikke vil. Derfor kan det være lurt å prøve å finne ut på forhånd hva vi kan gjøre når vi får vanskelige følelser. Begynn å snakke ...
 • Ervervet hjerneskade - en usynlig vanske

  17.12.2018 | Artikkel

  En ervervet hjerneskade omtales ofte som en «usynlig vanske». Internasjonal forskning viser at selv en hjernerystelse kan betegnes som en «lett ervervet hjerneskade». I Norge antar man at om lag 1600 ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!