Til hovedinnhold
Viser 2631–2640 av 2968 treff.
 • Lån skolelydbøker – skole

  14.06.2018 | Tema

  Lån gratis til elever i opplæringen Er du lærer og skal låne til deg selv? Gå til Lån skolelydbøker – lærer Er du elev? Gå til Lån skolelydbøker – elev ...
 • Lån skolelydbøker – lærer

  03.07.2018 | Tema

  Lån gratis til deg selv Skal du låne til elever? Gå til Lån skolelydbøker – skole Er du elev? Gå til Lån skolelydbøker – elev ...
 • Tema: Kvantiteter

  06.05.2020 | Kapittel

  En gjennomgang av mengdebegreper og litt om gradering av adjektiv  ...
 • Jeg vil delta i samfunnet som alle andre!

  25.11.2021 | Video

  ...for en utdanning som kan kvalifisere for meningsfullt arbeid. Han bruker øyestyrt datamaskin for å kommunisere, og har gjort seg erfaringer gjennom et helt skoleforløp (og livet ellers) hvor bruk av teknologi ...
 • Medfødt rubellasyndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  ...som blant annet vaksinerer mot røde hunder (MMR-vaksinen). Dersom en gravid kvinne blir smittet med rubellaviruset kan også fosteret bli smittet. Dette er spesielt kritisk i første trimester av svangerskapet ...
 • Barnehage

  26.06.2016 | Tema

  ...lek og læring hos alle barn. I barnehagen kan barn som trenger hjelp og støtte, oppdages tidlig, og god tilrettelegging kan settes inn raskt. 
 • ADHD

  09.06.2021 | Fagområde

  Kunnskap om ADHD, og hvordan ADHD kan observeres, gir mulighet for å utvikle gode tiltak for det enkelte barn. Symptomene kan forstyrre omgivelsene, og gis ofte mye oppmerksomhet i skole og hjem. Udir ...
 • Aktivitet

  23.05.2018 | Kapittel

  Sørg for at barnet er fysisk aktiv om dagen, men ro ned aktiviteten i god tid før leggingen starter. Lek og kos som gjør barnet mer våkent, bør foregå om dagen.
 • Ulmme ja båhtusa

  27.03.2015 | Kapittel

  Statpeda nuppástuhttem le kvalitehttaådåstus man boados maŋenagi sjaddá ådå dievnastusprofijlla hiebaduvvam dajda dárbojda ma dárbahuvvi. Nuppástuhttema diehti galggap aj oadtjot dåbmarap sisŋeldis háldadusáv ...
 • Gellielaaketje learoetsagkesh

  02.01.2015 | Kapittel

  ...heaptojne lïerehtæmman jïh evtiedæmman sjidtieh. Eah leah dah diagnovsh, men uvtemes man tjarke funksjovnegiehpiedimmie lea, man gellielaaketje tsagkeseguvvie lea, jïh faatoes jallh nåake illedahkh sjïerepedagogeles ...