Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2641 - 2650 av 2964 treff.

 • Tema: Kvantiteter

  06.05.2020 | Kapittel

  En gjennomgang av mengdebegreper og litt om gradering av adjektiv  ...
 • Jeg vil delta i samfunnet som alle andre!

  25.11.2021 | Video

  ...for en utdanning som kan kvalifisere for meningsfullt arbeid. Han bruker øyestyrt datamaskin for å kommunisere, og har gjort seg erfaringer gjennom et helt skoleforløp (og livet ellers) hvor bruk av teknologi ...
 • Aktivitet

  23.05.2018 | Kapittel

  Sørg for at barnet er fysisk aktiv om dagen, men ro ned aktiviteten i god tid før leggingen starter. Lek og kos som gjør barnet mer våkent, bør foregå om dagen.
 • Barnehage

  26.06.2016 | Tema

  ...lek og læring hos alle barn. I barnehagen kan barn som trenger hjelp og støtte, oppdages tidlig, og god tilrettelegging kan settes inn raskt. 
 • ADHD

  09.06.2021 | Fagområde

  Kunnskap om ADHD, og hvordan ADHD kan observeres, gir mulighet for å utvikle gode tiltak for det enkelte barn. Symptomene kan forstyrre omgivelsene, og gis ofte mye oppmerksomhet i skole og hjem. Udir ...
 • Ulmme ja båhtusa

  27.03.2015 | Kapittel

  Statpeda nuppástuhttem le kvalitehttaådåstus man boados maŋenagi sjaddá ådå dievnastusprofijlla hiebaduvvam dajda dárbojda ma dárbahuvvi. Nuppástuhttema diehti galggap aj oadtjot dåbmarap sisŋeldis háldadusáv ...
 • Gellielaaketje learoetsagkesh

  02.01.2015 | Kapittel

  ...heaptojne lïerehtæmman jïh evtiedæmman sjidtieh. Eah leah dah diagnovsh, men uvtemes man tjarke funksjovnegiehpiedimmie lea, man gellielaaketje tsagkeseguvvie lea, jïh faatoes jallh nåake illedahkh sjïerepedagogeles ...
 • Medfødt rubellasyndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  ...som blant annet vaksinerer mot røde hunder (MMR-vaksinen). Dersom en gravid kvinne blir smittet med rubellaviruset kan også fosteret bli smittet. Dette er spesielt kritisk i første trimester av svangerskapet ...
 • Lær blindeskrift punkt for punkt

  27.04.2015 | Bok/hefte

  ...ønsker å lære å skrive og lese punktskrift med øynene.  Om heftet Gunleik Bergrud har forfattet publikasjonen (2004), og den er beregnet for seende som ønsker å lære å skrive og lese punktskrift med øynene ...
 • Kombinere bilde med tekst

  23.06.2022 | Kapittel

  ...pdf Last ned les teksten og finn riktig bilde.pdf Last ned bilde og kort tekst 1.pdf Last ned bilde og kort tekst 2.pdf Last ned fyll ut.pdf Last ned hvilket ord er riktig.pdf Last ned les ordene høyt.pdf ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!