Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2921 - 2930 av 2964 treff.

 • Om læremidler i punktskrift fra Statped

  04.01.2017 | Artikkel

  ...på samme skjema. Statped tilrettelegger lærebøker i punktskrift på papir eller som elektronisk bok til leselist.  Tilrettelagte læremidler i punktskrift er gratis for skolene. 
 • WASSP

  25.06.2018 | Kartleggingsmateriell

  ...opplevelsen av stamming. Personen som stammer vurderer grad og hyppighet av tanker og følelser knyttet til stammingen. I tillegg blir det stilt spørsmål om unngåelser og ulemper i forbindelse med taleflytvansken ...
 • Sjïere dïenesjh

  02.01.2015 | Kapittel

  ...maanaj daerpiesvoeti bïjre, jïh mah bïhkedimmie-, kuvsje – jïh lierehtimmiefaalenassh mah gååvnesieh. God start (hijven aalkoe) lea akte kuvsjefaalenase eejhtegidie maanide gaskem 0-3 jaepieh aktine aadtjen ...
 • Social Networks

  22.02.2015 | Kartleggingsmateriell

  ...plasseres personens samtalepartnere i ulike sirkler, avhengig av hvilken relasjon den enkelte har til personen. Social Networks kom i norsk utgave i 2006. Materiellet er utviklet i USA av Sarah Blackstone ...
 • Hjernehinnebetennelse (meningitt)

  10.06.2020 | Kapittel

  Meningitt er en infeksjon som angriper hinnene rundt hjernen, samt ryggmargen. Risikoen for senskader er størst for små barn og for barn som fødes for tidlig. De viktigste senkomplikasjonene er øyemuskelpareser ...
 • Berøre og beskrive

  10.07.2017 | Kapittel

  Barn og voksen bør utforske den samme gjenstanden på en måte som gjør at barnet kjenner at de gjør det sammen. Samtidig kan den voksne snakke om hva gjenstanden heter, om sin egen opplevelse eller hva ...
 • Rampete Robin

  10.08.2016 | DVD

  Kevin Edvardsen med stemmeskuespill av Kjersti Fjeldstad. Rampete Robin går sin seiersgang verden over! En sjarmerende bølle som det egentlig ikke er særlig mye vondt i. Det er bare det at han ikke passer inn ...
 • Trinn 4 Barna leker uten pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  ...rommet, men holder seg i nærheten. Dersom hun ser at barna trenger en justering eller et innspill i leken for å komme videre, går hun inn på en diskre måte. Som på de andre trinnene, må hun komme med forslag ...
 • Video transcription Oliv Klingenberg

  18.04.2021 | Artikkel

  ...played this game or test with around a 100 pupils and have learned that many six-year-old children with VI can think in terms of groups of six elements, and mentally divide these numbers into two parts. So ...
 • Matematihkka mánáidgárddis davvisámegiella/nordsamisk

  24.01.2019 | Bok/hefte

  ...ahte čájehit ovdamearkkaid ja movttiidahttit systemáhtalaččat bargat matematihkain mánáidgárddis. Les omtale av Matematihkka mánáidgárddis på norsk. Resurssapearbma lea juhkojuvvon golbmá iešguđetge fáddái ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!