Til hovedinnhold
Viser 2931–2940 av 2968 treff.
 • Berøre og beskrive

  10.07.2017 | Kapittel

  Barn og voksen bør utforske den samme gjenstanden på en måte som gjør at barnet kjenner at de gjør det sammen. Samtidig kan den voksne snakke om hva gjenstanden heter, om sin egen opplevelse eller hva ...
 • Rampete Robin

  10.08.2016 | DVD

  Kevin Edvardsen med stemmeskuespill av Kjersti Fjeldstad. Rampete Robin går sin seiersgang verden over! En sjarmerende bølle som det egentlig ikke er særlig mye vondt i. Det er bare det at han ikke passer inn ...
 • Trinn 4 Barna leker uten pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  ...rommet, men holder seg i nærheten. Dersom hun ser at barna trenger en justering eller et innspill i leken for å komme videre, går hun inn på en diskre måte. Som på de andre trinnene, må hun komme med forslag ...
 • Video transcription Oliv Klingenberg

  18.04.2021 | Artikkel

  ...played this game or test with around a 100 pupils and have learned that many six-year-old children with VI can think in terms of groups of six elements, and mentally divide these numbers into two parts. So ...
 • Jorgalahttá dili ohppiide geain leat gullanváttut Kárášjogas

  13.01.2016

  ...galggai beassat jovkui gos ledje mánát geaid dovddai ovdalaččas ja geat máhtte veahá mearkagiela , man mánáidgárddis ledje oahppan. Skuvla dagai justa nuppi láhkai, muitala Anne Kristine Gaup Rikardsen ...
 • Matematihkka mánáidgárddis davvisámegiella/nordsamisk

  24.01.2019 | Bok/hefte

  ...ahte čájehit ovdamearkkaid ja movttiidahttit systemáhtalaččat bargat matematihkain mánáidgárddis. Les omtale av Matematihkka mánáidgárddis på norsk. Resurssapearbma lea juhkojuvvon golbmá iešguđetge fáddái ...
 • Guldal Lále davvisámegiella/nordsamisk

  22.01.2019 | App

  ...geain leat gulluváttisvuođat. Sáhttá maid leat anolaš mánáide geat leat oččodeamen davvisámegiela. Les omtale av Guldal Lále på norsk. Guldal Lále film Guldal Lále lea vuosttazettiin vuođđuduvvon dovdát ...
 • Bo Ege - Gielalasj guoradallam 1 julevsámegillii/lulesamisk

  26.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  Gielalasj guoradallam 1 la álkkes guoradallam gånnå máná dåjmalasj báhkovalljudahka guoradaláduvvá.  Les Bo Ege på norsk. Loga Bo Ege birra davvisámegillii. Lohkedh ållermeathedh Bo Ege åarjelsaemïengiele ...
 • EYMSC – Early Years Movement Skills Checklist åarjelsaemïengiele/sørsamisk

  26.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...juktie maehtedh motorihken tsagkesh maanaj luvnie aarhskuvleaalteren identifiseeredh jïh vuarjasjidh.  Les EYMSC på norsk. Loga EYMSC birra davvisámegillii. Lågå EYMSC birra julevsábmáj. EYMSC lea gïehtjemelæstoe ...
 • AÁBC-alfabehta davvisámegiella/nordsamisk

  18.05.2017 | App

  ...besset iešheanalaččat dahje earáin ovttas geahččaladdat ja oahpat guldalit sámegiel jietnadagaid. Les omtale av AÁBC-alfabehta på norsk. AÁBC:as leat golbma dási gos oahppi bargá bustávva-jietnadat hárjehallamiin ...