Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 451 - 460 av 2964 treff.

 • Forventninger til læring og vekst

  15.10.2018 | Kapittel

  Illustrasjon ASK Når vi møter barn uten talespråk i rådgivningsarbeidet for Statped, erfarer vi ikke sjelden at barna blir undervurdert. De blir vurdert ut fra sine fysiske kjennetegn, hvordan de ser ut ...
 • Tourettes syndrom og sameksisterende tilstander

  18.10.2021 | Kapittel

  TS har ulike former og grader av sameksisterende tilstander. Studier viser til at 85-90 prosent har andre vansker i tillegg til TS. Komorbiditet brukes ofte som begrep når det foreligger flere diagnoser ...
 • Lovverk knyttet til tegnspråkopplæring-snarvei

  16.11.2020 | Artikkel

 • Påmelding til kurs og personvern

  04.05.2018 | Kapittel

  ...av Statped, ber vi deg blant annet om å registrere navn adresse arbeidssted stilling e-post telefon fakturainformasjon (når kurset ikke er gratis) Når du har meldt deg på, sender vi deg en bekreftelse på ...
 • Feste et program til oppgavelinjen

  04.09.2019 | Kapittel

  ...søke etter det fra søkefeltet Høyreklikk (Win2) på ikonet, og velg Fest til oppgavelinjen Hvis programmet allerede er festet til oppgavelinjen, vil du i stedet få valget Løsne fra oppgavelinjen. Du kan ...
 • Samtykke til lagring av mediefiler

  17.06.2021

 • Opplæring til foreldre med døvblinde barn og til fagpersoner

  20.06.2016 | Tjeneste

  ...konsekvenser av kombinerte sansetap, særlig knyttet til kommunikasjon og språk. Foreldre med døvblinde barn er ofte i en krevende situasjon. De har fått et barn med en alvorlig funksjonsnedsettelse, og de opplever ...
 • Lesing og hørselshemmede barn i barnehagen

  02.04.2018 | Artikkel

  Når et barn lærer å lese, bygges det videre på den utvikling og læring som har funnet sted i barnets seks første leveår.  Den sansing og kognisjon som barnet har gjort, er grunnlaget for den forståelsen ...
 • Inkludering

  13.06.2022 | Kapittel

  Barn med multifunksjonshemming treng, som alle andre barn, ein fellesskap som er merksam på korleis dei kan utvikle seg og lære. Alle treng å bli sett, akseptert og verdsett.  Å inkludera alle barn i fellesskapen ...
 • Lese ved å lytte

  16.06.2016 | Artikkel

  ...når de lærer. Dette kaller vi auditiv lesing. Det skjer gjerne i kombinasjon med å lese vanlig tekst eller punktskrift. Vi leser auditivt ved å bruke lydbok eller ved å bruke talesyntesen på datamaskinen ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!