Til hovedinnhold
Viser 571–580 av 3091 treff.
 • Den formelle lese- og skriveopplæringen – conventional literacy

  06.06.2023 | Kapittel

  ...får dere høre Vigdis Refsahl i en samtale med Hilde Kolstad Danielsen, Statped. Tema for samtalen er; hva er viktig i lese- og skriveopplæringa og hva kjennetegner god lese- og skriveopplæring. Refsahl er ...
 • Tilpasset undervisning i den tidlige leseopplæringen

  04.08.2023 | Kapittel

  Å lære å lese og skrive er et overordnet læringsmål de første skoleårene. Elevenes opplevelse av mestring, trivsel og glede ved å gå på skolen er ofte nært knyttet til hvordan de lykkes i lese- og skriveopplæringen ...
 • Lese- og skrivevansker i videregående skole

  04.08.2023 | Kapittel

  ...lære mange nye og hittil ukjente begreper. Dette kan være en utfordring for elever med lese og skrivevansker. Det er derfor viktig å arbeide med bruk av kompenserende hjelpemidler, som skrivestøtte, lydbøker ...
 • Andrea lærte å lese med ASK

  06.12.2021

 • Temaside om digital lese- og skrivestøtte

  18.01.2021 | Nettressurs

  På denne temasiden finner du informasjon og tips til pedagogisk bruk av teknologi for elever med lese- og skrivevansker.
 • Statpeds ungdomsråd

  24.01.2023 | Artikkel

  Ungdomsrådet er ein arena der representantar for elevar og studentar i utdanningssektoren kan komme med innspel og synspunkt på relevante saker for Statped. Bli med i ungdomsrådet ...
 • Afasi og alternativ og supplerende kommunikasjon

  22.09.2020 | Artikkel

  ...er strategier og hjelpemidler som skal bidra til at en person kan kommunisere på best mulig måte. ASK inkluderer strategier og hjelpemidler som kan være til støtte for auditiv forståelse, muntlig språkproduksjon ...
 • Tastaturbo

  03.02.2021 | Nettressurs

  ...legge til rette for enkel øving for alle elevar. Ressursen passar godt i begynnaropplæringa i digitale ferdigheiter. Målet er at elevane skal skrive med flyt på tastaturet. I programmet møter du ein figur ...
 • Eksekutive funksjoner (EF)

  25.11.2016 | Artikkel

  ...funksjoner (EF) er evnen til å samle og organisere informasjon, og regulere egen adferd for å nå sine langsiktige mål. Noen barn med hørselstap har dårligere eksekutive funksjoner (EF) enn normalt hørende. EF ...
 • Om tidleg innsats

  16.11.2017 | Artikkel

  ...hjelp så tidleg som mogleg i livet til eit menneske, anten vanskane oppstår i førskulealder eller seinare i livet. Tidleg innsats er svært viktig. Med tidleg innsats kan vi unngå at vansken blir unødvendig ...