Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 41 - 50 av 187 treff.

 • Ansvarsgruppe

  25.01.2018 | Kapittel

  Opprett en ansvarsgruppe rundt eleven. Den kan bestå av foresatte, skole, PPT, koordinator fra kommunal helsetjeneste og andre. Sørg for gjensidig informasjonsutveksling, rolleavklaring og ansvarsfordeling ...
 • Strategiija PP- bálvalusa lassi - ja joatkkaoahpahussii

  23.12.2014 | Kapittel

  SEVU-PPT lea gealbostrategiija mii lea vásedin PP- bálvalusa bargiid várás, geat hálidit háhkat eanet gelbbolašvuođa. Suorggit main galgá lágiduvvot oahpahus leat “organisašuvdnaovddideapmi ja nuppástuhttinbargu” ...
 • Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede

  12.09.2019 | Publikasjon

   Ressursen er ment for personale i grunnopplæringen, voksenopplæringen og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).  Introvideo til temasiden ...
 • Snarvei Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede

  16.09.2019 | Nettressurs

   Ressursen er ment for personale i grunnopplæringen, voksenopplæringen og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). 
 • Assessment of Dyslexia – Why, When, and with What?

  03.02.2022 | Artikkel

  Formålet med studien var  derfor å undersøke testprosedyrene ved dysleksikartlegging hos PPT. Deltakere i studien var 118 PPT-ansatte på Østlandet med ansvar for dysleksiutredning. Disse svarte på et spørreskjema ...
 • Tilbake til skolen etter en hodeskade

  02.02.2016 | Veileder

  Veilederen gir råd og tips til lærere og PPT. Hvert år får cirka 1600 barn og ungdommer en traumatisk hodeskade etter å ha skadet seg i lek, fritidsaktiviteter, trafikkulykker og vold. Skaden kan være ...
 • Rådgivning og veiledning om språk og tale

  07.09.2017 | Tjeneste

  ...rådgivning og veiledning gjennom å bistå pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) konsultasjoner med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) knyttet til anonyme case lærende nettverk bygget opp omkring brukere ...
 • Rådgivning og veiledning om matematikkvansker

  28.03.2022 | Tjeneste

  ...bistår i form av samtaler, veiledning og konsultasjoner. Målgruppe Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), skole, brukere og foreldre. Mål er å styrke kvaliteten på læringsmiljø og matematikkopplæring slik ...
 • Asperger syndrom: Håndbok - Informasjon og tips til lærere i grunnskolen

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...kompetansemål for norsk muntlig kommunikasjon, tilpasset elever med Asperger syndrom.  Statped og PPT i Stavanger kommune, 2018 Statped ...
 • Kurs for elever med synsvansker

  10.06.2016 | Artikkel

  Parallelt med elevkursene blir det som regel arrangert lærerkurs og kurs for foreldre/foresatte. Det er PPT som søker om kurs fra Statped. Kursene blir annonsert i kurskalenderen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!