Til hovedinnhold
Viser 111–120 av 2955 treff.
 • Syns- og hørselssans

  30.11.2021

 • Muskel- og bevegelsessansen

  30.11.2021

 • Tolking og barn

  10.06.2021 | Publikasjon

 • Mål, innhold og tilpasninger

  28.09.2021

 • Lesing og ADHD

  10.06.2022

 • Syns og hørselsnedsettelser

  07.02.2023 | Kapittel

  ...utviklingshemming vil ha utfordringer knyttet til syn og hørsel. Jo mer omfattende utviklingshemmingen er, jo større er sannsynligheten for at syn og hørsel ikke fungerer optimalt. For dem som har diagnosen ...
 • Sorg og sorgreaksjoner (Helsenorge)

  25.05.2023 | Artikkel

 • Tiltak og tilrettelegging

  07.02.2023 | Kapittel

  ...fleste barnehager og skoler vil over tid møte barn og elever med utviklingshemming. Den relativt høye forekomsten av utviklingshemming medfører at alle kommuner må ha kompetanse om tiltak og tilrettelegging ...
 • Interesser og medbestemmelse

  07.02.2023 | Kapittel

  Tilrettelegging og tiltak som tar utgangspunkt i interesser og muligheter til medbestemmelse er særlig aktuelt i møte med barn og elever med utviklingshemming. Mange strever med oppmerksomhet og konsentrasjon ...
 • Toleransevindu og affektregulering

  15.06.2022 | Kapittel

  Toleransevindu Vi har alle en grense for hva vi klarer, og hva vi ikke klarer å håndtere. Det er vanlig at denne grensen varier ut fra dagsform, erfaringer, situasjoner og annet som påvirker oss. Denne grensen kan vi ...