Til hovedinnhold
Viser 1–10 av 15 treff.
 • Acapela TTS

  12.05.2015 | Kapittel

  ...norsk tilbys tre stemmer; Bente, Kari og Olav. Stemmene koster for tiden 3,99 euro eller ca 30 kroner pr stykk (desember 2014).
 • Veileder - kompetansemål for elever med synshemning

  11.11.2015 | Veileder

  ...de gjennomgående fagene norsk, matematikk, naturfag og kroppsøving med kompetansemål fra læreplanene pr 1. desember 2012. Disse undervisningsoppleggene har overføringsverdi til andre fag og kan være relevante ...
 • Har vi ikke punktskriftboken?

  04.01.2017 | Artikkel

  Bøker bestilt innen fristen vil bli levert til skolestart samme år. Du fyller ut ett søknadsskjema pr. elev. Skal eleven ha flere bøker, gjøres dette på samme skjema. Det er viktig at du ikke søker om ...
 • Om læremidler i punktskrift fra Statped

  04.01.2017 | Artikkel

  ...tilrettelagt i punktskrift på papir, eller som elektronisk bok for leselist. Du fyller ut ett søknadsskjema pr. elev. Skal eleven ha flere bøker, gjøres dette på samme skjema. Statped tilrettelegger lærebøker i ...
 • Tilpassede spill

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...forutsigbarhet, noe som reduserer den sosial utrygghet mange funksjonshemmede opplever. Tilpassede spill er pr. definisjon enkle å delta i for den funksjonshemmede og gir sosiale mestringsmuligheter som ellers ...
 • GPS og nedsatt syn

  27.04.2015 | Bok/hefte

  ...som finnes i selve systemet. Ulike typer kart omtales og alle kjente GPS løsninger for synshemmede pr. november 2020 blir beskrevet og vurdert. Tor Ulland Statped ...
 • Praktisk informasjon

  07.09.2022 | Artikkel

  ...send epost til nidelven@scandichotels.com Oppgi bookingkode BSTA171022 for å få avtalt pris 1390,- pr natt. Konferansemiddag   Du melder deg på konferansemiddagen i påmeldingen, Tre retters middag NOK ...
 • Begrepslæring – en strukturert undervisningsmodell

  03.02.2016 | Veileder

  Undervisningen forgår vanligvis over en periode på sju til åtte uker, der en fokuserer på ett ord pr. dag. Barn og unge som sliter med språk -og språkrelateretvansker kan ha nytte av denne måten å arbeide ...
 • Meld inn elever

  14.06.2018 | Tjeneste

  ...lånehistorikk. Hvis Statped ber om at skolen dokumenterer lånerett, kan lærer dokumentere og sende attest pr. post. Andre som kan dokumentere, er eksempelvis pedagogisk-psykologisk tjeneste, lege, sykepleier ...
 • Afasikafé

  28.06.2022 | Kapittel

  ...dysartri, lett afasi, hukommelse/kommunikasjonsvansker osv. Alderen er fra ca 40 år til 70 år, flest menn. Pr dags dato er det 11 deltagere. Tre sitter i rullestol. Noen har nylig hatt slag, mens andre er veteraner ...