Søk | www.statped.no

Viser 111 - 120 av 837 treff.

 • Tilgjengelighet og spill

  14.09.2020 | Kapittel

  ...betjeningsløsninger.  En klar fordel med spill, og da særlig underholdningsspill, er at de er tilgjengelige for mange. Barn og unge opplever mestring i spillverden fordi de får den støtten de trenger. Det ...
 • KORT OM hvordan Stortinget velges

  30.08.2021 | Nettressurs

  ...norsk undertekst Ressursen presenterer sentrale trekk ved den norske valgordningen. Presentasjonen retter seg til elever i videregående skole og i ungdomsskolen. Elevene vil få innsikt i viktige demokratiske ...
 • Tiltak i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

  14.06.2016 | Seksjon

  ...førskolealder. For små barn er hørselen viktigst for å utvikle lytteferdighet og talespråk. Legg til rette for god tilgang til språk som skal omgi barn. Det gjelder både for talespråk og tegnspråk.  
 • Tiltak i grunnskolen for elever med nedsatt hørsel

  14.06.2016 | Seksjon

  For elever med nedsatt hørsel er full tilgang til språk og kommunikasjon avgjørende for utvikling og læring. Skolen må legge til rette for god inkludering gjennom språklig, sosial, teknisk og fysisk tilrettelegging ...
 • Høringsuttalelser

  02.03.2017

  Forslag til endringer i smitteevernloven (regjeringen.no) Forslag til lov om integrering og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (regjeringen.no) Endringer i barnehageloven, plikt til å vurdere ...
 • Serie om døvblindhet

  09.03.2021 | Bok/hefte

  Dette er en serie på seks hefter som belyser forskjellige temaer relatert til døvblindhet. Serien retter seg spesielt mot fagpersoner, men er også relevant for pårørende. Heftene selges enkeltvis og er ...
 • Syn og teknologi

  09.06.2016 | Artikkel

  ...fremme inkludering, utvikling og læring. Opplæringsloven gir barn under opplæringspliktig alder rett til spesialpedagogisk hjelp når de trenger det (§ 5-7, lovdata.no). Elever Synshemmede elever er ofte ...
 • SuperNova kontrollpanel

  04.09.2019 | Kapittel

  SuperNova Kontrollpanel gir tilgang til alle funksjoner i programmet. Kontrollpanel åpnes ved å klikke på SuperNova-ikonet eller trykke venstre Ctrl+Mellomrom. SuperNova skiller mellom venstre og høyre ...
 • Skolelydbøker

  11.11.2020 | Kapittel

  Lydbøker gir deg som har utfordringer med å lese en trykt bok tilgang på fag- og skjønnlitteratur. Lydbøker er tilgjengelige på alle digitale enheter. Bildeblokk Statped tilrettelegger fagbøker som lydbøker ...
 • Under prøve og eksamen

  10.06.2016 | Artikkel

  ...presentasjonsprogrammet. Les mer om å bruke PowerPoint. Pc med nødvendig programvare Elever med synsvansker må ha tilgang til nødvendig teknisk utstyr under prøver og eksamener. Som hovedregel bør dette være elevens egen ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!