Til hovedinnhold
Viser 151–160 av 910 treff.
 • Slik jobber Statped med leppe-, kjeve- og ganespalte (LKG)

  14.06.2021 | Artikkel

  ...få snakke direkte med en rådgiver på LKG-teamet. Systemtjenester En systembasert tjeneste er ikke rettet mot ett barn, men mot systemet rundt flere barn med behov for spesialpedagogisk hjelp. LKG-teamet ...
 • Personvernombud

  04.05.2018 | Kapittel

  ...spørsmål om rettigheter, som innsyn i egne personopplysninger behandlet av Statped. Generelle spørsmål om regelverk eller spørsmål om bruk av personopplysninger i andre virksomheter enn Statped må rettes til Datatilsynet ...
 • Opplæring i synskompenserende ferdigheter

  20.10.2023 | Kapittel

  ...barnehagen. I barnehageloven faller opplæringen i disse ferdighetene inn under §31, rett til spesialpedagogisk hjelp. I skolen faller dette inn under opplæringslovens §§ 2-14/3-10, rett til nødvendig opplæring ...
 • Fase 2. Intensiv opplæring

  04.08.2023 | Kapittel

  ...for å legge til rette for læring og utvikling. Det er nødvendig å ta utgangspunkt i kartlegging og arbeid som er gjort i fase 1. Tidleg innsats på 1.til 4.trinn, Opplæringslova §1-4 (Lovdata.no) For å kvalitetssikre ...
 • Hvorfor kan ikke jeg få bruke hodet? Rapport om eksamen, obligatoriske prøver og vurdering for elever med behov for ASK

  26.02.2020 | Veileder

  ...skolen er til stede, men rammene rundt setter begrensninger. Alle elevers rett til vurdering er klar, men for å imøtekomme rettighetene er det behov for flere juridiske, pedagogiske og metodiske endringer i ...
 • KORT OM partiene på Stortinget i perioden 2017 - 2021

  30.08.2021 | Nettressurs

  - en tegnspråklig ressurs med norsk undertekst. Ressursen retter seg til elever i videregående skole og i ungdomsskolen. Det overordnede tema er hva et politisk parti er, og hvordan vi fordeler partier ...
 • Utfordringer knyttet til mobilitet for personer med moderat eller alvorlig synssvekkelse

  04.11.2016 | Bok/hefte

  ...teoretisk innføring i temaet, gir de forslag til en pedagogisk og metodisk tilnærming til arbeidet. Boken retter seg primært mot personer som arbeider for og med synshemmede mennesker.     Per Fosse, Bjørn ...
 • Logos – Test for kartlegging og diagnostisering

  13.01.2021 | Kartleggingsmateriell

  ...logopeder og psykologer er kvalifisert til å sertifisere seg. Sertifiseringskurset er online. Logometrica retter sertifiseringsrapporter og utsteder sertifiseringsbevis. Professor Torleiv Høien og dr. philos ...
 • Opplæring i punktskrift

  05.10.2023 | Kapittel

  ...synsfunksjon at de ikke kan lese visuell skrift på en funksjonell måte, har rett til opplæring i punktskrift (§§ 2-14/3-10 i opplæringsloven). Å lære punktskrift er avgjørende for at eleven skal kunne lese og ...
 • Mobilitet og orientering

  23.08.2023 | Kapittel

  Opplæringsloven gir blinde og sterkt synshemmede rett til mobilitetsopplæring. Mobilitet betyr bevegelse og handler om muligheten og evnen til å orientere seg og ta seg trygt frem fra et sted til et annet ...