Søk | www.statped.no

Viser 181 - 190 av 837 treff.

 • Håndtering, bearbeiding og regulering

  04.05.2015 | Kapittel

  ...opptatt av følelsestrappa. Han kunne plassere følelsesgjenstanden ut fra hvor sterk følelsen var. Rett etter en konflikt med en kamerat, hadde han en pratetime der han fikk snakke om hva som utløste sammenstøtet ...
 • Spleiselaget Byen

  22.01.2018 | App

  ...lærerveiledning og forslag til diskusjonsoppgaver. Dette gjør det enkelt å administrere. Spillet legger til rette for argumentasjon, kritisk vurdering og formidling. Elevene må aktivt bruke kunnskapen de har opparbeidet ...
 • Startmeny

  04.09.2019 | Kapittel

  Personalisering og Start kan du også velge hvilke mapper som skal vises på Startmenyen som lett tilgjengelige snarveier. Valgene finnes under lenken Velg hvilke mapper som vises på Startmenyen. Denne ligger ...
 • Universell utforming av barnehage og skoler

  01.10.2020 | Artikkel

  ...og innredninger så langt det lar seg gjøre. Med tanke på elever med ulike bevegelsesvansker bør adkomst til skolen utformes med dører, ramper og heiser tilpasset både elever som bruker krykker, rullator ...
 • Hvorfor kan ikke jeg få bruke hodet?

  29.09.2020 | Artikkel

  Vurdering av skolefaglige prestasjoner er viktig for all læring, og alle elever har rett til vurdering. Også elever som helt eller delvis mangler talespråk, og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon ...
 • Hvordan motivere til skriving

  16.06.2016 | Artikkel

  ...barnets motivasjon en forutsetning for at det vil lykkes med arbeidet. Kan vi skape motivasjon med å love belønning, og oppmuntre og rose barnet? Til en viss grad, men det første og viktigste kvalitetskriteriet ...
 • Akkommodasjon

  03.07.2012

  ...brytende kraft. Dette skjer rent reflektorisk når du retter blikket mot en gjenstand nær deg. Når du ser på en gjenstand på nært hold, må øynenes synsakser rettes litt innover. Synsaksene konvergerer (løper mot ...
 • CI - og hva så?

  04.03.2016 | Bok/hefte

  Kompetansekrav for undervisningspersonale som har som hovedoppgave å gi opplæring til barn med CI. Rettigheter Retten til opplæring i pedagogisk forsvarlige grupper må styrkes. Skoler pålegges å involvere NAV ...
 • – Får lede dyktige dedikerte ansatte

  29.11.2022 | Artikkel

  ...spesialpedagogiske opplæringsbehov fortjener å møte nettopp dette – gode tilbud basert på beste tilgjengelige kunnskap. Gjennom min jobb i PPT samarbeidet jeg tett med Statped. Nå, som ansatt i Statped, er ...
 • JAWS

  10.09.2019 | Kapittel

  ...cellekanten ser ut:Alt+Shift+b Les skjermkoordinatene til utsnittet på skjermen:Alt+Shift+v Liste over tilgjengelige ark:Ctrl+Shift+s JAWS-kommandoer når du er i en tabell Slå på tabellesemodus (talen sier tabe ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!