Søk | www.statped.no

Viser 191 - 200 av 837 treff.

 • Sosiale historier og oppskrifter i digitale bøker

  09.01.2017 | Artikkel

  ...deg av mange støttefunksjoner som gir god visuell og auditiv støtte. Sosiale historier må være tilgjengelige og tilpasset den som har behov for å benytte seg av denne støtten i hverdagen. Bok-apper har mange ...
 • Deltakelsesfokusert IOP-mal tilpasset elever med omfattende og kombinerte lærevansker

  28.11.2016 | Veileder

  ...knyttet opp mot naturlige aktiviteter og situasjoner som er betydningsfulle i elevens liv. IOP-malen retter seg inn mot en gruppe elever som har betydelige utfordringer med å forstå, bevege seg og bearbeide ...
 • Social Networks

  22.02.2015 | Kartleggingsmateriell

  ...fagpersoner, men stiller ikke krav om sertifisering. Social Networks Noteringshefte Kartleggingsmateriellet retter spesiell oppmerksomhet mot rollen samtalepartnere har i samhandling med personer med behov for alternativ ...
 • Individuell opplæringsplan

  13.06.2022 | Kapittel

  ...utdanningsdirektoratets veileder for spesialundervisning pekes det på at enkelte elever vil ha bruk for mål som retter seg inn mot andre områder enn de tradisjonelle fagmålene i læreplanen. Eksempler på slike områder ...
 • Samsyn

  03.07.2012

  (korresponderende) punkt i det andre øyets netthinne. Når du retter blikket mot en gjenstand, vil det være begge øynes sentrale netthinnedel (den gule flekk) som rettes mot gjenstanden. Den gule flekk i det ene øyets ...
 • Skoleforberedende kurs syn

  20.06.2016 | Tjeneste

  ...hjelpemidler erfaringsutveksling Mål Kurset skal forberede skolestart slik at kommunen legger til rette for et inkluderende læringsmiljø og et godt læringsutbytte. Hvordan få tjenesten Pedagogisk-psykologisk ...
 • Norsk tegnspråk - en grunnbok

  12.05.2020 | Bok/hefte

  ...talespråk.  Den gir også et innblikk i språkets historie og utbredelse, i tospråklighet og opplæringsrettigheter. For at sammenligning med andre språk skal bli lettest mulig, presenterer forfatteren et allment ...
 • TinyTap

  15.08.2017 | App

  ...appen fungerer.  TinyTap Videoen er laget av TinyTap. Gir hint etter tredje forsøk dersom en ikke har rett. Gir bokstavforslag dersom du skriver feil i ord (Tap and Type) Du kan dikteter inn tekst. Lagre spill ...
 • Informasjonsdeling på Facebook

  27.01.2022 | Kapittel

  ...og/eller villedende (spam, verving, reklame og liknende) Vi blokkerer brukere uten forvarsel som ikke retter seg etter dette.  Alt du deler åpent, kan brukes av andre Hvis du har valgt Facebook-innstillingen ...
 • Engasjerende leser i skrivebordsversjonen OneNote

  09.02.2021 | Kapittel

  ...leser under Visningsfanen. I OneNote 2016 finner du Engasjerende Leser under Læreverktøy. Du får her tilgang til de samme tilpasningene som i Engasjerende leser i nettleserversjonen av Word.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!