Til hovedinnhold
Viser 211–220 av 909 treff.
 • Spleiselaget Byen

  22.01.2018 | App

  ...lærerveiledning og forslag til diskusjonsoppgaver. Dette gjør det enkelt å administrere. Spillet legger til rette for argumentasjon, kritisk vurdering og formidling. Elevene må aktivt bruke kunnskapen de har opparbeidet ...
 • Innsøking for tegnspråklig opplæring ( §3-9)

  17.03.2022 | Kapittel

  Etter vedtak om opplæring i og på tegnspråk etter §3-9 i opplæringsloven.  Frist for søknad om inntak etter opplæringsloven § 3-9 er 1. februar. Søknaden skal sendes til fylkeskommunen der søkeren bor ...
 • Om utredning av behov for tilleggstimer for elever som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i grunnopplæringen

  19.01.2022 | Bok/hefte

  2021-019 01.10.2021 Kunnskapsdepartementet arbeider med å følge opp forslagene i NOU 2019: 23 Ny opplæringslov. I den forbindelse fikk Udir og Statped i oppdrag å utrede om det er behov for tilleggstimer for ...
 • Fasemodellen

  04.08.2023 | Kapittel

  Dette er i hovedsak barn som har hatt vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, se barnehageloven §35 (lovdata.no). Andre barn viser lave prestasjoner i forhold til det som er forventet i matematikkfaget ...
 • E-læring grunnkompetanse i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  20.06.2019 | Nettressurs

  ...og tips til hvordan ASK kan implementeres i barnehagen eller skolen, samt hvilke lover og rettigheter som sikrer tilgang til opplæring i en annen uttrykksform enn tale. Du vil i tillegg lære om hva du bør ...
 • Introduksjon

  03.06.2021 | Kapittel

  Inkluderende opplæring er blant annet forankret i retten til å gå på nærskolen (opplæringsloven § 8-1) og retten til å tilhøre en klasse eller en gruppe (opplæringsloven §8-2).  Inkluderende undervisning har mange ...
 • Samiske spesialpedagogiske tjenester

  18.06.2016 | Tjeneste

  ...sektor Målgruppe Samiske barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov, og som etter opplæringsloven har rettigheter til et tilbud på samisk. Hvordan får man tjenester? Når pedagogisk-psykologisk tjeneste ...
 • Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand

  27.06.2017 | Artikkel

  (som heter Gimlemoen) rett fram. Hovedinngangen ligger rett fram, ved Henrik Wergelands hus. Fra øst: Følg E18 til bomstasjonen på Bjørndalssletta. Ta til høyre (avkjørsel 95) rett etter bomstasjonen, ta ...
 • Identifisere barn med autismespekterforstyrrelser

  19.03.2022 | Kapittel

  PP-tjenesten skal vurdere om barnet har rett på spesialpedagogisk hjelp gjennom å gjøre en sakkyndig vurdering. Det er ikke diagnosen i seg selv som utløser denne rettigheten, men om barnet trenger en tilrettelegging ...
 • Tidlig innsats

  18.03.2022 | Kapittel

  ...talespråkutvikling Barn med autisme leker alene Spesialpedagogisk hjelp PP-tjenesten skal vurdere om barnet har rett på spesialpedagogisk hjelp gjennom å gjøre en sakkyndig vurdering. Les mer om spesialpedagogisk hjelp ...