Søk | www.statped.no

Viser 221 - 230 av 837 treff.

 • Samarbeid og faste tolker

  17.02.2022 | Kapittel

  ...rundt barna bør vite om tolket samhandling, og hvordan de kan være en støtte for barna. I neste modul retter vi blikket mot barnehage og opplæring. Vi skal se noen eksempler på situasjoner med tolk og reflektere ...
 • Brukermedvirkning

  23.08.2017 | Kapittel

  ...til individuell plan for en som er multifunksjonshemmet: forskrifter med rettigheter til individuell plan legger stor vekt på retten til brukermedvirkning når et tjenestetilbudet skal utvikles. er en bank ...
 • Formidling

  11.11.2020 | Kapittel

  ...hørt i saker om sine utfordringer i skolen. Elevenes rett til medvirkning slås fast i Opplæringsloven, LK20 og i Prinsipper for opplæringen. De har rett til å si sin mening om hvordan de opplever undervisningen ...
 • Les høyt

  09.02.2021 | Kapittel

  ...bilde   SKJERMOPPTAK 19 Les høyt   Oppgaver tekstboks Kan også legges til på verktøylinjen for hurtigtilgang i Office-programmer. Hvis du legger til Les høyt i Outlook, så må dette gjøres både i innboks ...
 • Å undervise i lesing på videregående skole

  17.06.2020 | Artikkel

  ...passive setninger er ikke uvanlig i fagtekstene på dette nivået, noe som kan gjøre de vanskelig tilgjengelige for unge lesere eller lesere som ikke har norsk som sitt morsmål. God forståelse avhenger ikke ...
 • Universell utforming av dokumenter

  01.10.2020 | Artikkel

  ...et dokument tilgjengelig for alle (universelt utformet) er en del av det å jobbe med dokumenteter. Rett bruk av stiler, overskrifter, gode kontraster, tabellstruktur og alternativ tekst på bilder er noe ...
 • Ulike tilbud til elever med særskilte opplæringsbehov

  05.04.2017 | Publikasjon

  Kommuner forvalter opplæringslova og -forskrift svært forskjellig. Det bidrar til ulikheter i tjenestetilbud. Elever med særskilte opplæringsbehov blir særlig berørt. Det viser en undersøkelse utført av ...
 • Å snakke sammen når noen stammer

  29.03.2017 | Artikkel

  ...forventningene samtaledeltakerne har med seg inn i samtalen, viktige. Hvis deltakerne ikke tror de har "lov" til å fullføre en eneste ytring fra den andre parten, blir det heller ingen samkonstruerte ytringer ...
 • Avtaler om samarbeid om tjenester

  05.10.2016 | Artikkel

  ...konkrete tjenester. Individbaserte tjenester er samarbeid som er rettet mot en navngitt person. Systembaserte tjenester er samarbeid som ikke er rettet mot navngitte personer. Maler for avtaler om samarbeid om ...
 • Søknad fra pedagogisk-psykologisk tjeneste

  06.06.2016 | Seksjon

  ...tjenester.  Individbaserte tjenester er samarbeid som er rettet mot en navngitt person. Systembaserte tjenester er samarbeid som ikke er rettet mot navngitte personer.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!