Søk | www.statped.no

Viser 231 - 240 av 837 treff.

 • De ytre øyemusklene

  21.05.2015

  ...beveges av seks muskler. Fire går rett, og to går skrått gjennom øyehulen. Øyemusklene beveger øyeeplet i horisontal, vertikal og skrå retning avhengig av hva du ønsker å rette blikket mot.   De seks musklene ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  ...landsdekkende faglig enhet. De jobber for tiden med et oppdrag fra Utdanningsdirektoratet som skal sikre rettighetene til barn som bruker ASK. Anne-Merete:  – De som har behov for ASK vil være veldig mange forskjellige ...
 • Ulike tilbud til elever med særskilte opplæringsbehov

  05.04.2017 | Publikasjon

  Kommuner forvalter opplæringslova og -forskrift svært forskjellig. Det bidrar til ulikheter i tjenestetilbud. Elever med særskilte opplæringsbehov blir særlig berørt. Det viser en undersøkelse utført av ...
 • Teknologi og universell utforming

  16.06.2016 | Artikkel

  ...synshemninger får tilgang til grafiske lenker og annet grafisk innhold. Det finnes egne standarder og retningslinjer for utforming av nettløsninger. Det stilles også egne krav i lovverket. Digital revolusjon ...
 • Interessekartlegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...og klassekameratene i et inkluderende perspektiv. Målet er motivasjon for mer læring. Å legge til rette for at barna får gjøre det de trives med er å gi dem opplevelser og aktiviteter som fremmer livskvalitet ...
 • Inkludering og dysleksi

  21.06.2019 | Artikkel

  ...skrivevansker blir i varierende grad tatt ut av klassen for å få undervisning alene eller i grupper. Opplæringsloven er likevel tydelig på at alle elever skal ha så stor del av undervisningen som mulig innenfor ...
 • Tilleggsvansker

  13.06.2022 | Kapittel

  (oslo-universitetssykehus.no) Frambu senter for sjeldne diagnoser (frambu.no)  Utfordringer og rettigheter Den omfattende helseoppfølgingen tar mye tid for personer med multifunksjonshemming og deres foresatte ...
 • Hørseltap i voksen alder

  15.06.2016 | Artikkel

  Hørseltapet kan gjøre det vanskelig å følge med, både på jobb og i det sosiale liv. Informasjon om rettigheter, tilrettelegging og hjelp til selvhjelp er viktig.  Voksne med hørseltap kan ha særlige behov for ...
 • Fysisk tilrettelegging på skolen for elever med nedsatt hørsel

  15.10.2020 | Artikkel

  ...forstyrrende synsinntrykk) Les om krav til lyd- og lysforhold i helsedirektoratets veileder om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Etterklang (ekko) Alle rom har en etterklangstid, eller ekko ...
 • Kurs for elever i grunnskolen med hørselstap

  20.06.2016 | Tjeneste

  ...elevkurset, og at kommunen gir eleven permisjon fra det ordinære skoletilbudet. Rettigheter Her finner du informasjon om rettigheter når du deltar på kurs. Gjennomføring Elevkursene arrangeres i Statpeds lokaler ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!