Til hovedinnhold
Viser 231–240 av 910 treff.
 • Gleding! -med Lykke og Wilmer fortalt på norsk tegnspråk

  10.02.2021 | Nettressurs

  ...ute på gata. Det er to versjoner av den tegnspråklige fremstillingen av fortellingen. En versjon retter seg til barn i alderen 6 -10 år. Denne versjonen er med norsk tegnspråk og norsk tale med undertekst ...
 • Eksempel: Å gjøre bokstaver tilgjengelig gjennom å lage bokstavbøker

  30.05.2023 | Kapittel

  ...fram i samling på smartboard, eller lese den på nettbrett.  Aktiv deltakelse i utformingen  Legg til rette for at personen er aktiv i prosessen med å skrive boken. Ta utgangspunkt i noe personen syns er gøy ...
 • Informasjonsdeling på Facebook

  27.01.2022 | Kapittel

  ...og/eller villedende (spam, verving, reklame og liknende) Vi blokkerer brukere uten forvarsel som ikke retter seg etter dette.  Alt du deler åpent, kan brukes av andre Hvis du har valgt Facebook-innstillingen ...
 • Norsk tegnspråk

  15.06.2016 | Seksjon

  ...genuint språk som kan brukes i alle sammenhenger og i alle deler av samfunnet. Statped gir tilbud rettet mot barn som får tegnspråkopplæring, og deres familier og lærere. Udir.no har også informasjon om ...
 • TinyTap

  15.08.2017 | App

  ...appen fungerer.  TinyTap Videoen er laget av TinyTap. Gir hint etter tredje forsøk dersom en ikke har rett. Gir bokstavforslag dersom du skriver feil i ord (Tap and Type) Du kan dikteter inn tekst. Lagre spill ...
 • Min Android er ikke som din Android

  11.05.2015 | Kapittel

  ...økende fokus på tilgjengelighet. Samsung har signalisert at de tar mål av seg til å lage de mest tilgjengelige Android-produktene på markedet. Dette gjenspeiles i at Samsung har bygd inn ekstra funksjonalitet ...
 • Programmering og tilgjengelighet for elever med nedsatt syn

  01.03.2021 | Kapittel

  Programmeringsroboter med taktil støtte og taktil programmeringstaster, slik som Bee bot, kan være mer tilgjengelige enn andre roboter.     I tabellen under finner du en oversikt over ulike kategorier av programmeringsutstyr ...
 • Universell utforming

  28.09.2023 | Kapittel

  ...mulig å få tilgang til digitalt innhold til ved hjelp av eksempelvis forstørringsprogram tastatur skjermleser leselist Selv om teknologien er universelt utformet og oppfyller kravene i loven om universell ...
 • Læring hos barn og unge med synshemming

  27.05.2016 | Nettressurs

  ...elever som både bruker visuell skrift og punktskrift. Videre er det en utfordring å kunne legge til rette for at synshemmede elever kan ha nytte av undervisning som bruker visuelle læremidler, for eksempel ...
 • Materiell til regning

  20.01.2022 | Kapittel

  ...med andre øyne Metodebok i matematikk for lærere som underviser elever med store synsvansker. Boken retter seg mot lærere i grunnskolen (førskole) og med hovedvekt på grunnleggende opplæring. Les mer og bestill ...