Søk | www.statped.no

Viser 241 - 250 av 837 treff.

 • Norsk med tegnstøtte

  20.06.2016 | Tjeneste

  ...skole og barnehage, åpne kurs: Utgangspunktet for kurs beskrives ved påmelding Rettigheter Her finner du informasjon om rettigheter når du deltar på kurs.
 • Fysisk tilrettelegging på skolen for elever med nedsatt hørsel

  15.10.2020 | Artikkel

  ...forstyrrende synsinntrykk) Les om krav til lyd- og lysforhold i helsedirektoratets veileder om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Etterklang (ekko) Alle rom har en etterklangstid, eller ekko ...
 • Hva læreren til tunghørte elever må gjøre

  02.04.2018 | Artikkel

  Elevene trenger lærere som skaper et læringsmiljø som er trygt og rolig, hvor det er lov å prøve og feile, spørre og utforske uten å risikere latterliggjøring har kunnskap om hva det vil si å være hørselshemmet ...
 • Dysleksi og inkludering

  08.06.2016 | Artikkel

  ...skrivevansker blir i varierende grad tatt ut av klassen for å få undervisning alene eller i grupper. Opplæringsloven er likevel tydelig på at alle elever skal ha så stor del av undervisningen som mulig innenfor ...
 • Sound Touch 2

  03.05.2016 | App

  Lær ord og begreper gjennom lyd og bilde. Sound Touch 2 er en app for språkstimulering rettet mot barn i førskolealder. Gjennom lyd og bilder presenteres ulike kategorier som for eksempel dyr, kjøretøy ...
 • Søknad fra voksne brukere med kombinerte syns- og hørselstap eller døvblindhet

  20.03.2017

  ...ikke er i opplæringspliktig alder. Søknaden går til Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.  Rettigheter: individbaserte tjenester døvblindhet Personer i opplæringspliktig alder ...
 • Forventninger

  01.03.2022 | Kapittel

  Vi er heldige som har gode rettigheter og tilgang på offentlig tolketjeneste i Norge. Før en bestiller tolk, er det lurt å stille seg noen spørsmål og reflektere rundt disse. Hvorfor engasjerer vi tolk ...
 • Frilek

  28.08.2014

  ...derfor viktig at dere som arbeider i barnehagen, tenker nøye igjennom når på dagen dere leger til rette for frilek. Dere bør vurdere om dere skal gjennomføre frilek når et barn med oppmerksomhetsvansker ...
 • Kidspiration Maps

  15.02.2022 | App

  Struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet   Elevene kan i tillegg til å bruke tilgjengelige bilder i appen sette inn egne bilder. Appen gir videre mulighet til å lage løse noder i tankekartet ...
 • Moneyville (Pengeby)

  02.05.2018 | App

  ...borgermesteren i Pengeby som veileder deg gjennom aktivitetene i spillet, samtidig som oppgavene er tilgjengelige i tekstform. Med tekstboksene er det også mulig å få repetert oppgavene, noe flere elever har ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!