Søk | www.statped.no

Viser 251 - 260 av 835 treff.

 • Kidspiration Maps

  15.02.2022 | App

  Struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet   Elevene kan i tillegg til å bruke tilgjengelige bilder i appen sette inn egne bilder. Appen gir videre mulighet til å lage løse noder i tankekartet ...
 • Eidsvoll 1814 - omvisning med tolk

  08.09.2016 | Nettressurs

  I 2014 feiret Norge at Grunnloven er 200 år, og en nyrestaurert Eidsvollsbygning sto frem med all sin prakt. Eidsvoll 1814 tilbyr omvisninger for skoleklasser og i denne ressursen tar en av museets guider ...
 • Flerspråklighet og tilrettelegging i grunnskolen

  02.09.2022 | Artikkel

  ...språklæring. Læring forutsetter at det som skal læres er meningsfullt og forståelig, og at det legges til rette så elever med ulike forutsetninger kan delta aktivt i å utforske og ha dialog om det som skal læres ...
 • Kompetanse for å undervise elever med nedsatt hørsel

  13.06.2016 | Artikkel

  ...informasjon og opplæring om hørselshemming og om hvordan de skal legge forholdene best mulig til rette. Spesialpedagogisk kompetanse: Inngående kjennskap til språkutvikling generelt og språkstimulering ...
 • Tidlig språkutvikling og leseopplæring

  17.06.2016 | Artikkel

  ...er viktig tidlig å legge til rette for: samspill med andre barn begrepslæring erfaringsinnhenting. For barn som får avdekket hørselstap er tidlig, systematisk og målrettet bruk av lek og naturlige aktiviteter ...
 • Leseinnstillinger

  09.02.2021 | Kapittel

  Hvis du velger leseinnstillinger kan du sette på linjefokus, få tilgang på bildeordliste eller få teksten oversatt. Leseinnstillinger bilde Linjefokus gjør at du kan velge å tone ned mesteparten av skjermen ...
 • CoSpaces Edu

  09.05.2019 | App

  ...differensiere ved å lage ulike oppgaver tilpasset elevenes nivå og behov. VR-teknologien legger til rette for en utvidet visuell støtte og gir deg en opplevelse av å være til stede i det du ser på. Det kan ...
 • Kahoot!

  22.01.2018 | Nettressurs

  YouTube. Det er mulig å ha en konto på YouTube med private klipp, og spørsmålene blir dermed ikke tilgjengelige for allmenheten. En mulig tilrettelegging fra læreren er å lese opp spørsmålet. Sterke lesere ...
 • Sphero Sprk+

  06.05.2022 | Konkret materiell

  ...programmering i opplæringen. Programmering med Sprk+ og aktiviteter fra appen Sphero Edu legger til rette for kreativitet og samarbeid mellom elevene. Det å bruke en lekbasert inngang til læring kan ha stor ...
 • Kurs for foreldre/barn/elever og fagpersoner

  20.06.2016 | Seksjon

  Statped tilbyr kurs for foreldre/barn/elever og fagpersoner som tjenester rettet mot kommuner og fylkeskommuner. Pedagogisk-psykologisk tjeneste kan søke.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!