Til hovedinnhold
Viser 261–270 av 910 treff.
 • Samarbeid og faste tolker

  17.02.2022 | Kapittel

  ...rundt barna bør vite om tolket samhandling, og hvordan de kan være en støtte for barna. I neste modul retter vi blikket mot barnehage og opplæring. Vi skal se noen eksempler på situasjoner med tolk og reflektere ...
 • Tilleggsvansker

  13.06.2022 | Kapittel

  (oslo-universitetssykehus.no) Frambu senter for sjeldne diagnoser (frambu.no)  Utfordringer og rettigheter Den omfattende helseoppfølgingen tar mye tid for personer med multifunksjonshemming og deres foresatte ...
 • Engasjerende leser i skrivebordsversjonen OneNote

  09.02.2021 | Kapittel

  ...leser under Visningsfanen. I OneNote 2016 finner du Engasjerende Leser under Læreverktøy. Du får her tilgang til de samme tilpasningene som i Engasjerende leser i nettleserversjonen av Word.
 • Små barn med synssvekkelser i en digital verden

  17.12.2018 | Artikkel

  ...eller yngre første gang de brukte nettbrett og smarttelefon. Barna med synssvekkelser hadde lik tilgang til og brukte digitale enheter på samme måte som barna med normalt syn. Foreldrene var generelt positive ...
 • ADHD

  07.02.2023 | Kapittel

  ...høy grad høy grad av struktur og forutsigbarhet  Visuell støtte.  Tilgang til fikleaktiviteter for å redusere stressnivået Legge til rette for påvirkning og medbestemmelse   Aktiviteter med utgangspunkt ...
 • Minoritetsspråk og flerspråklighet

  12.04.2016 | Bok/hefte

  Utredningsmetodikk og vurdering er aktuell både ved en- og flerspråklighet. Minoritetsspråk og flerspråklighet retter seg spesielt mot rådgivere i PP-tjenesten og andre i første- og andrelinjetjenesten som er involvert ...
 • Syn og omvendt undervisning

  17.08.2022 | Kapittel

  ...aktivering av forkunnskaper slik at elevene har et godt grunnlag som de kan bygge ny kunnskap på. Velg tilgjengelige ressurser Sørg for at eleven vet hvor ressursen kan finnes. Dersom det er vanskelig for eleven ...
 • Tiltak for utvikling av sosial kompetanse

  18.03.2022 | Kapittel

  ...etter samme prinsipper som andre ferdigheter (skolefag, fysiske aktiviteter) og kan læres gjennom målrettet arbeid. Det er viktig å huske at sosial kompetanse utvikler seg over tid. Tiltak som iverksettes ...
 • CVI og orientering

  14.08.2023 | Kapittel

  ...ferdighetene blir mer automatiserte. Elever med CVI kan ha fargepreferanser som har betydning for hva de retter oppmerksomheten sin mot. Det kan virke som om objekter i den foretrukne fargen oppleves mer fremtredende ...
 • Frilek

  28.08.2014

  ...derfor viktig at dere som arbeider i barnehagen, tenker nøye igjennom når på dagen dere leger til rette for frilek. Dere bør vurdere om dere skal gjennomføre frilek når et barn med oppmerksomhetsvansker ...