Søk | www.statped.no

Viser 261 - 270 av 837 treff.

 • Sphero Sprk+

  06.05.2022 | Konkret materiell

  ...programmering i opplæringen. Programmering med Sprk+ og aktiviteter fra appen Sphero Edu legger til rette for kreativitet og samarbeid mellom elevene. Det å bruke en lekbasert inngang til læring kan ha stor ...
 • Kahoot!

  22.01.2018 | Nettressurs

  YouTube. Det er mulig å ha en konto på YouTube med private klipp, og spørsmålene blir dermed ikke tilgjengelige for allmenheten. En mulig tilrettelegging fra læreren er å lese opp spørsmålet. Sterke lesere ...
 • Om flerspråklighet og spesialpedagogiske behov

  02.09.2022 | Artikkel

  ...det kan være behov for spesiell tilrettelegging for å gi et godt læringsutbytte (jf. rettigheter i Opplæringslovens § 2.8 og 3.12). I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilte ...
 • Tiltak for elever med skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...mening. Det er nødvendig å få frem elevens stemme, både fordi dette er en rettighet, jf. Barnekonvensjonens artikkel 12, «Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening», og fordi eleven er den som ofte kan ...
 • Planlegging og samarbeid

  06.04.2021 | Kapittel

  ...å få på plass, medan andre tilretteleggingar og måtar å organisere opplæringa på kan vurderast undervegs. Kva for eit klasserom skal eleven ha? Kvar på skolen ligg det? Skal det leggast lydabsorberende ...
 • Kurs for foreldre/barn/elever og fagpersoner

  20.06.2016 | Seksjon

  Statped tilbyr kurs for foreldre/barn/elever og fagpersoner som tjenester rettet mot kommuner og fylkeskommuner. Pedagogisk-psykologisk tjeneste kan søke.
 • I videregående opplæring

  19.03.2022 | Kapittel

  ...som har spesialundervisning har rett på inntil to år ekstra når de trenger det for å nå den enkeltes opplæringsmål, basert på en sakkyndig vurdering, se Opplæringsloven § 3-1. Inkludering handler om å ...
 • God start

  26.04.2017 | Tjeneste

  ...kurs.  Det er ønskelig at familien har fått Strakstilbud før første samling.  Rettigheter Deltakere på God start har rett til opplæringspenger fra NAV. Foreldre må selv informere arbeidsgivere om planlagt ...
 • Hvem skriver vi for?

  04.05.2015 | Kapittel

  ...i barnehage eller skole, må det være en pedagog som har det overordnete ansvaret (jf. Opplæringsloven § 10-1 og Lov om barnehager §§ 17 og 18 (kompetansekrav til leder og ansatte). Vi håper at også mange ...
 • Møtereferater

  23.08.2017

  2021 17. november og vedlegg til referatet samt vedlegg om omstillingen og presentasjon om ny opplæringslov 8. september 26. mai og vedlegg om omstillingen i PPTX og PDF 10. mars og vedlegg til referat ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!