Søk | www.statped.no

Viser 271 - 280 av 837 treff.

 • Verb- og setningstesten (VOST)

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...afasirammede? Afasirammede har etter Opplæringsloven rett til å få vurdert språkskaden og til å få tilrettelagt undervisning, vanligvis hos logoped. For å kunne sette inn målrettet undervisning, og ikke minst for ...
 • Når barnet har nedsatt hørsel

  23.02.2016 | DVD

  Holmestrand. Filmen er rettet mot foreldre, men fagfolk kan også benytte den. Det er imidlertid begrensninger i type bruk. Fagfolk kan bruke filmen som informasjonsmateriell rettet mot brukergruppen. Annen ...
 • Å være blind

  10.06.2016 | Artikkel

  ...punktskrift, men velger gjerne kunstig tale og lydbøker når de skal lese mye tekst. Opplæringsloven gir blinde rett til opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler. Det finnes også ...
 • Gode væremåter hos den voksne

  04.05.2015 | Kapittel

  V: «M-m… det ble jeg også noen ganger da jeg var barn ... Hva er det du kan bli sint for å ikke få lov til?» Åpnende spørsmål begynner oftere med «hva tror du det kan komme av …?» enn med «hvorfor …?» «Hva ...
 • Mobilize Me

  07.02.2018 | App

  Oversikten skaper forutsigbarhet og kan dermed dempe stress og gi tryggere rammer. Det blir lettere å rette fokus og konsentrere seg om den aktiviteten som pågår. Verktøyet kan derfor bidra til økt deltagelse ...
 • Laget rundt barnet

  06.04.2021 | Kapittel

  ...har hovedrolla har ikkje ansvar for overgangsprosessen, men har rettar som skal sikre ein god overgang og vidare tilpassa opplæring har rett til å bli høyrt, noko alle i laget rundt barnet har ansvar for ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon og spill

  14.09.2020 | Kapittel

  ...under kan brukes som rettesnor i arbeidet med å tilrettelegge for elever med behov for ASK:   Det kommuniseres mye under en spilløkt og elever som har behov for ASK må derfor ha tilgang på et spillvokabular ...
 • Forutsetninger for gode leseferdigheter hos hørselshemmede barn og unge

  02.04.2018 | Artikkel

  ...få tilgang til. Clay (2005) mener at målet med lese- og skriveopplæringen må være å gjøre eleven til en selvstendig leser. Når en leser har automatisert de enkelte delene i leseprosessen, kan rette sine ...
 • Begrep i ressursen

  19.08.2021 | Kapittel

  ...algoritmisk, det er det bare mennesker som kan. Feilsøking (Debugging) Når man oppdager en feil og retter opp feil (bugs) i programmet/koden, kalles det feilsøking. Du som programmerer møter i hovedsakelig ...
 • Utredning av ADHD, Tourettes syndrom, OCD og autismespekterforstyrrelser

  28.03.2022 | Artikkel

  ...tar utgangspunkt i mål som er avtalt med PPT og gjennomfører så en veiledningsprosess. Veiledningen retter seg alltid inn mot barnet/elevens foreldre og inkluderer ofte også aktører i det øvrige støtteapparatet ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!