Søk | www.statped.no

Viser 281 - 290 av 837 treff.

 • Reminders with Voice Reminder

  08.04.2019 | App

  ...oversiktlig måte. I Reminders with Voice Reminder lager du påminnelser raskt og enkelt. Når du oppretter en ny påminnelse kan du velge en engangspåminnelse eller påminnelser som skal gjentas daglig, ukentlig ...
 • Tilgjengelighet og inkludering

  07.02.2022 | Kapittel

  ...viktig at tegnspråklige barn også har tilgang på miljøer der de kan snakke direkte med andre, på tegnspråk. Språkrådet er tydelig på at tolk ikke kan erstatte tilgang på tegnspråkmiljø. Litteratur - De Meulder ...
 • Skole - hjem samarbeid

  10.02.2020 | Kapittel

  ...skole og hjem er en viktig faktor for at hverdagen og rehabiliteringen skal fungere godt ifølge Opplæringsloven § 1-1 om skole-hjem samarbeid. Foreldre er sårbare i et slikt samarbeid, og har ofte hatt en ...
 • Kontaktlæreren

  14.01.2019 | Bok/hefte

  ...oppgave og mandat. De tre første kapitlene er viet kontaktlærerens oppgaver i henhold til opplæringslæringslova. I de neste kapitlene legges det vekt på å gi en best mulig innsikt i grunnleggende forutsetninger ...
 • Kurs for elever med synssvekkelse eller blindhet

  20.06.2016 | Tjeneste

  Statpeds kontorsteder, eventuelt andre steder med egnede kurslokaler. Her finner du informasjon om rettigheter når du deltar på kurs.
 • GraphoGame

  26.06.2018 | App

  ...og treningsopplegg. Spillet er enkelt å bruke og du får hint om hva du skal gjøre. Ved oppstart oppretter du bruker og velger utseende på din figur. Gjennom ulike oppgaver og spill jobber du først med å ...
 • Vi deler språk med noen, men vennskap og klasse er også viktig

  28.03.2017 | Kapittel

  Det tredje perspektivet retter seg mot det å ha ulike tilhørigheter i jevnaldergruppen. Barna var opptatt av muligheten til å bruke morsmålet seg imellom, men var samtidig veldig bevisste på at andre uten ...
 • Tilrettelegging og organisering

  06.04.2021 | Kapittel

  Skolen må tilrettelegge for at elevar med nedsett høyrsel skal få best mogleg tilgang til undervisning og få gode vilkår for å vere aktive deltakarar i læringsmiljøet.  Høyrselskompetanse hos leiarar, ...
 • Happy Apping – Lese og skrivestøtte på Chromebook

  23.04.2020 | Video

  ...diktering) Gjøre trykt tekst mer tilgjengelig Formidling gjennom andre kanaler enn det skriftlige Tilgang til lærestoff ...
 • Happy Apping webinar: Lese- og skrivestøtte i Office 365

  22.04.2020 | Video

  ...diktering Gjøre trykt tekst mer tilgjengelig Formidling gjennom andre kanaler enn det skriftlige Tilgang til lærestoff ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!