Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 291 - 300 av 833 treff.

 • Eksempler på apper til å lage og dele planer

  24.10.2019 | Kapittel

  Læringsplattformen Showbie kan brukes til å dele individuelt tilpassede planer og planer for alle elevene. Foreldretilgangen i appen gjør at foreldre også kan følge med og forbedrede eleven på hva som skal skje. Tilbake ...
 • Etter prøve og eksamen

  10.06.2016 | Artikkel

  ...benyttet et tilrettelagt oppgavesett. Skolen må også sørge for at sensor får informasjon om eller tilgang til: alle informasjonsskriv om det tilrettelagte oppgavesettet det tilrettelagte oppgavesettet og ...
 • Språk og kommunikasjon

  19.03.2022 | Kapittel

  ...trenger alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Opplæringsloven § 3-13 slår fast at elever, lærlinger og lærekandidater med behov for ASK har rett til å benytte denne kommunikasjonsformen i opplæringen ...
 • Spesialundervisning

  03.06.2021 | Kapittel

  ...hvordan det undervises i klasserommet. Lange økter med tavleundervisning gjør det vanskelig å legge til rette for individuell tilpassing av lærestoff. Forskning peker for eksempel på at stasjonsundervisning skaper ...
 • Arduino - mikrokontroller

  19.08.2021 | Kapittel

  ...ressurser du kan dra nytte av. Det følger med prosjekter i de forskjellige Arduino-settene som er tilgjengelige. Disse kan være gode utgangspunkt for oppgaver. Men husk å bruke oppgaver som gir mening for elever ...
 • Inkludering av samiske barn med særskilte behov

  31.10.2017 | Artikkel

  ...negativ holdning til disse barnas rett til opplæring på linje med og sammen med jevnaldrende. En tilsvarende negativ holdning kan også være knyttet til elevers generelle rett til samisk opplæring, men også ...
 • Lesehastighet og «helordslesing»

  05.01.2021 | Artikkel

  Det er stort fokus på lesehastighet i skolen og det finnes mange programmer som lover økt lesehastighet. For elever som ennå ikke er trygge på den fonologiske avkodingen, må det arbeides med å etablere ...
 • Grunnleggende ferdigheter i grunnskolen

  21.11.2022 | Artikkel

  Samtidig er det en forutsetning for at elevene skal kunne vise sin kompetanse. Med utgangspunkt i opplæringsloven § 2-6 har Utdanningsdirektoratet utviklet et rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk ...
 • Book Creator for hørselshemmede i barnehage og skole

  12.02.2020 | Kapittel

  I Rammeplan for barnehagen blir barnehagens digitale praksis beskrevet. Personalet skal legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. Gjennom arbeid ...
 • Spesialpedagogikk

  23.05.2016 | Seksjon

  Statped har spesialpedagogisk spisskompetanse Spesialpedagogikk er å forstå og legge til rette for læring og utvikling når barn, unge og voksne har utfordringer med å sanse, kommunisere og lære.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!