Søk | www.statped.no

Viser 331 - 340 av 837 treff.

 • Opplæring til foreldre med døvblinde barn og til fagpersoner

  20.06.2016 | Tjeneste

  ...kombinerte syns- og hørselstap eller døvblindhet kan søke Statped om tjenester. Rettigheter Her finner du informasjon om rettigheter ved deltakelse på kurs. Tid, sted for tjenesten og hvem er involvert Tjenesten ...
 • Hva er inkludering?

  19.11.2019 | Artikkel

  ...slik at alle gis mulighet til menneskelig og faglig utvikling. Inkludering er å legge til rette for: Fysisk tilgang til klassens/ gruppas fellesskap Mulighet til å bidra inn i fellesskapet Mulighet til å ...
 • Større ikoner

  09.02.2021 | Kapittel

  velg Vis, og velg deretter Store ikoner, Middels store ikoner eller Små ikoner. Du kan også få tilgang til høyreklikk-menyen med hurtigtasten Shift + F10. Ikonvalg høyremeny bilde i tekstblokk Alternativt ...
 • Eksekutive vansker

  23.10.2019 | Kapittel

  ...og ulike lærevansker får utfordringer knyttet til disse ferdighetene som konsekvens av manglende tilgang på informasjon og psykososiale forhold. Tilbake til hovedsiden struktur og forutsigbarhet i det digitale ...
 • Happy Apping webinar: Lese- og skrivestøtte på iPad

  01.04.2020 | Video

  ...operativsystemet Gjøre trykt tekst mer tilgjengelig Formidle gjennom andre kanaler enn det skriftlige Gi tilgang til lærestoff  Dette er noen av appene som vil bli vist: Office Lens, Clips og Book Creator.
 • Minetegn

  06.06.2016 | Nettressurs

  YouTube. Du kan dele tegnene dine med andre – familie, venner, naboer, barnehage og skole ved å gi dem tilgang som gjest. Gjester kan bare se tegnene dine og ikke endre eller redigere. Det er gratis å opprette ...
 • Sakkyndig vurdering

  21.06.2022 | Kapittel

  ...brukes. Skolen må se til at skoledagen får et innhold som er preget av god pedagogisk praksis. Undervegs i skolegangen må skolen og PPT vurdere læringsutbyttet og læringsbehovet til eleven (se pkt. 1) ...
 • Fellesskap i lek og læring spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv

  23.08.2021 | Bok/hefte

  ...samarbeidet med barnehager og skoler i arbeidet med å utvikle en kunnskapsbasert praksis. Antologien retter seg mot studenter og ansatte som jobber i barnehage og skole, og andre som har interesse for fagfeltet ...
 • Tilpasset undervisning i den tidlige leseopplæringa

  05.01.2021 | Artikkel

  ...leseutvikling.  Tilpasset opplæring I norsk skole er prinsippet om tilpasset opplæring lovfestet i Opplæringsloven (§2-1). Det betyr at læreren skal tilpasse og differensiere undervisningen slik at alle ...
 • Hørsel og omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  ...vanskelige situasjoner. Elever med nedsatt hørsel har mindre tilgang på lyd og kan derfor ha et mer begrenset ordforråd enn jevnaldrende. Legger du til rette for dette når du lager innholdet i undervisningsressursen ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!