Søk | www.statped.no

Viser 371 - 380 av 837 treff.

 • Fem sosiale ferdighetsområder

  18.03.2022 | Kapittel

  ...samarbeid er å følge regler og beskjeder. Positiv selvhevdelse handler om å hevde egne meninger og rettigheter på en positiv måte. Videre innebærer det å kunne be om hjelp, reagere hensiktsmessig på andres ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  ...utgangspunkt i elevens motoriske ferdigheter og hva eleven forstår og uttrykker. Du må også legge til rette for at elevene kan bruke kommunikasjonsformen sin. Uansett om eleven bruker ikke-hjulpet kommunikasjon ...
 • Tegnspråkopplæring i grunnskolen

  27.09.2021 | Bok/hefte

  ...kunnskapstilegnelse og læring. Det er derfor kritisk at det kommer frem at elever med tegnspråk har varierende tilgang til språkmiljøet i klasserommet, og at dette kan være til hinder for elevenes likeverdige deltakelse ...
 • Tourettes syndrom og tilrettelegging i skolen

  03.11.2021 | Kapittel

  ...kartlegging må ligge til grunn for valgene av tiltak.  Kunnskap om TS i skolen Når man skal legge til rette for en god skolehverdag for en elev med TS, er kunnskap om og forståelse av vanskene det første tiltaket ...
 • Kvadratrot

  01.09.2021 | Kapittel

  Kvadratrottegn settes rett foran radikanden, uten mellomrom. Radikanden varer fram til første mellomrom eller brøkstrek. Er radikanden en brøk eller sammensatt uttrykk må derfor parentes benyttes.   Visuell ...
 • Svar på søknad

  13.06.2016 | Artikkel

  ...kontaktperson og forventet tidspunkt for oppstart. I svarbrev om avslag på søknad er det informasjon om rett for foreldre/foresatte til å klage på vedtak.  
 • Afasidagene

  23.05.2022 | Seksjon

  Afasidagene er en praksisrettet konferanse om afasi. Benytt sjansen til å høre om praksiserfaringer og forskning. 10.-11. november i Oslo. Målgruppe: Logopeder og andre fagpersoner som arbeider med personer ...
 • QR-koder

  03.05.2016 | App

  ...koder du skanner. barn med ipad I en pedagogisk sammenheng kan derfor QR-koder gi rask og enkel tilgang til informasjon og tilpassede oppgaver både ute og inne. Å skanne koder kan i seg selv være motiverende ...
 • Strek over tegn

  01.09.2021 | Kapittel

  For å skrive en rett strek over et symbol, skrives § etterfulgt av streken (-) og til slutt symbolet som skal stå under streken:   Forklaring   Visuell skrift   Tegn på PC   6-punktskrift  8-punktskrift   ...
 • Øyet og brytningsfeil

  18.09.2019 | Kapittel

  ...nærsynthet, langsynthet og skeive hornhinner. Som alle andre, kan elever med synssvekkelse ha behov for å rette opp brytningsfeil ved hjelp av kontaktlinser eller briller. Det vil gjøre at eleven ser bedre og slipper ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!